Vi driver frågorna som avgör framtiden
– följ med oss in i 2021

Vi på Sveriges Annonsörer arbetar hårt för att du som medlem ska få bättre effekt av dina marknadsinvesteringar, och kunna verka tryggt i det nya, snabbföränderliga marknadsföringslandskapet. Vi gör det genom att påverka beslutsfattare, skapa opinion och driva på utvecklingen i frågor som har avgörande betydelse för dig som marknadsförare – och för hela vår bransch. Vi gör det också genom att tillhandahålla kunskap och verktyg som hjälper dig att navigera och bli framgångsrik i ditt arbete.

Del av Effektinitiativet

Genom ”Effektinitiativet”

… har vi under 2020 genomfört en rad opinionsbildande insatser för att få effektfrågan högre upp på agendan. Under 2021 kommer vi att fortsätta vårt arbete med oförminskad kraft och energi!

Under 2021 lanserar vi bland annat:

– En ny gemensam standard för att mäta
– Guider och verktyg som stöd
– En ny rapport med insikter om företagsledningars och styrelsers syn på effektfrågan
– Ett nytt utbildningsprogram i marknadsföringseffekt

Stämpel CMM

I ”Cross Media Measurement”

… arbetar vi med att skapa en ny standard för medieköp. Här kommer vi bland annat att lansera:

– En gemensam definition och standard för medieköp tvärs över alla mediekanaler
– Ett nytt utbildningsprogram för medieköp
– En ny kvalificeringsmodell för medier
– En process för att skapa tydliga mätvalutor, standarder och förvaltning av data