10 april 2019 

 

Fråga:
Vad betyder egentligen alla förkortningar – SEO, SEA, SEM & SMM?

Svar:

Låt oss, en gång för alla, reda ut vad de allra vanligaste bokstavsförkortningarna SEO, SEA, SEM och SMM egentligen står för. Alla förkortningar syftar till att på olika sätt förbättra din synlighet online för både besökare och för sökmotorer, men de skiljer sig i tillvägagångssättet.

SEO (Search Engine Optimization) handlar om att synas organiskt på sökmotorerna - man syns bra för att man har lagt ner tid på att förbättra allt ifrån titlar, rubriker och sin hemsidas innehåll till tekniska detaljer som hastigheten sidan laddar på. Att synas bra i det organiska sökresultatet brukar ibland kallas för förtjänad synlighet eftersom man inte kan köpa sig en plats i det organiska sökresultatet utan man måste hela tiden jobba med förbättringar av sin hemsida för att nå och behålla topplaceringar.

SEA (Search Engine Advertising) bygger delvis på att man har lagt ner tid på att arbeta med SEO, men här kan man även betala för att skjuta upp annonser och därmed öka dina chanser till en topplacering i sökresultatet. Dina sökannonser visas då bland de annonser, utifrån en massa parametrar, som visas högst upp i sökmotorns sökresultat (det är ju inte alltid det blir topplaceringar).

Sen har vi även förkortningen SEM (Search Engine Marketing) som innefattar både SEO och SEA – ett samlingsord för allting som man gör för att öka sin synlighet i sökmotorernas sökresultat. Det kan innefatta exempelvis sökordsannonsering men även att arbeta med verktyg så som Google My Business, ett av många fantastiska redskap som kan användas för att få just din hemsida att synas lite extra i sökresultatet. 

När man pratar om SEO, SEA och SEM så kan man referera till att man vill ”synas högre upp i SERP:en”, vilket är ytterligare en bokstavsförkortning som står för Search Enginge Result Page. Man arbetar alltså med SEO och SEA eller SEM för att man vill synas högre upp i SERP:en. Så att dina sidor är det som syns bland toppresultaten och väljs i första hand av potentiella besökare.

Vår sista förkortning tar oss bort från sökresultat och vidare till annonsering via sociala medier där förkortningen SMM (Social Media Marketing) används flitigt. Det här begreppet inkluderar både organiska och betalda insatser. SMM handlar alltså om både organiska inlägg som man hoppas ska få bra räckvidd genom att man skapar intressant innehåll, men även de inlägg som man har sponsrat för att de ska synas bättre, samt renodlade annonser.

Oavsett vilka insatser ni gör så se till att tagga upp era annonser och era inlägg på sociala medier (görs enklast med verktyget Google URL builder) så ni kan följa effekten av insatserna för respektive inlägg och räkna hem marknadsbudgeten.

/Maria Wimnell, digital rådgivare
maria.wimnell@annons.se


25 februari 2019 

 

Fråga:
Vad är CTR?

 

Svar:

En förkortning av engelskans Click Through Rate. På svenska ofta översatt med ”klickfrekvens”. Begreppet används inom annonsering som ett värde som förklarar andelen som agerat på annonsen genom att klicka på den, i förhållande till det totala antalet visningar av annonsen. Ett enkelt exempel. 
 
Din digitala annons har visats 10 000 gånger, vilket genererat 200 klick. Det ger annonsen en CTR på 200/10 000, alltså 2%. 
 
CTR används som mått på annonsering i de flesta kanaler, så som på Facebook, på LinkedIn, inom Google Ads och förstås inom bannermarknadsföring. Det används också när man utvärderar sin placering för specifika sökbegrepp på sökmotorerna, där man tittar på hur många som sökt på det specifika begreppet och hur många som faktiskt klickat på just din sökträff på sökmotorn (denna data hittar du i Google Search Console , https://search.google.com/search-console/about). 
 
Vad som är ”bra CTR” beror helt på vilken kanal och annonsformat man använder och var annonserna placeras, så det är svårt att ange generella riktlinjer. Tar vi sökresultatet på en sökmotor som exempel så bör man ha en mycket hög CTR om man har en första- eller andraplacering i resultatlistan (säg 20-70%) för ett specifikt begrepp. Ligger man däremot längre ner i sökresultatet får man förstås räkna med en betydligt lägre CTR. 
 
Har du en mer specifik fråga gällande CTR eller någonting annat inom digital marknadsföring är du varmt välkommen att fråga oss!

/Tommy Perlhamre, digital rådgivare
tommy.perlhamre@annons.se


14 januari 2019 

 

Fråga:
Får jag ändra i köpta blider?

 

Svar:

Var försiktig med att ändra i bilder!

Jag får ofta frågan hur man får ändra i bilder. Ganska ofta hänger detta samman med att man har köpt loss bilder från en byrå eller direkt av en fotograf. Och ibland har man haft tävlingar där man i vissa fall förvärvar upphovsrätten till de vinnande tävlingsbidragen. 
I dessa fall så kan man alltså från annonsörens sida hävda att man har en obegränsad användningsrätt till bilderna. Och här kan det möjligen kännas självklart att man får ändra i bilderna hur man vill. Så är dock inte fallet!

Även om man skulle råka ha en obegränsad förfoganderätt till bilderna, dvs. att man har tillförskansat sig hela det upphovsrättsligt skyddade materialet (alla bilder skyddas av upphovsrättslagen) finns alltid upphovsmannens ideella rätt man måste beakta. Den lämnar aldrig upphovsmannen och är dessutom tvingande, dvs. den kan inte avtalas bort.

Den ideella rätten består av två delar. Dels en rätt att se sitt namn förknippat med verket samt dels en rätt att slippa se sitt verk (här bild) i kränkande sammanhang (droit au respect). 
När det exempelvis gäller beskärningar av bilder eller ändring av färger har detta av domstolarna ansetts vara ändringar som kan innebära ett brott mot upphovsmannens respekträtt, dvs. att upphovsmannens konstnärliga anseende kränks. 

Påföljder är ersättning och skadestånd till fotografen. Här är det bra att hålla i minnet att de flesta fotografer är mycket noga med dessa rättigheter. 

Sammanfattningsvis gäller att om du vill göra ändringar i en bild så kolla alltid med upphovsmannen först. En fullständig rättighetsöverlåtelse/friköp gäller bara den ekonomiska rätten!

/Tobias Eltell, jurist
tobias.eltell@annons.se


14 december 2018 

 

Fråga:
Ibland kritiserar folk oss på sociala medier, hur vet jag att vi är inne i sociala medier-kris?

 

Svar:

Att få kritik i sociala medier behöver inte bara vara av ondo. Det visar att ni har konsumenter som bryr sig om er och ert varumärke. Det kan vara långt mycket bättre än att inte någon bryr sig alls. Det finns också många historiska exempel på varumärken som lyckats vända kritik de fått till något positivt. Allt från att svara kritikerna på deras eget grepp och sätt (med glimten i ögat), till att faktiskt ta till sig kritiken och produktutveckla eller produktförbättra efter input från sina konsumenter. 

Men åter till frågan: Det beror såklart på hur stort varumärke man är och hur stor ens målgrupp är, men rent generellt kan man säga att definitionen av en kris är när den tar tid från ens dagliga sysslor. Kris är också när något som sker utanför den vanliga kontrollen och något som ni måste agera på, om och om igen. Lättaste sättet att förebygga en kris är 1. Ha en bra koll och bevakning för era sociala medier-kanaler, 2 ha ett team redo som kan svara på kritik på sociala medier. Och glöm inte att svara på den positiva feedback ni får, den är minst lika viktig, om inte viktigare! Se kundens feedback som en inbjudan till en fördjupad relation

/Tero Marjamäki
tero.marjamaki@annons.se


15 november 2018 

 

Fråga:
Google trycker ut Mobile first indexing – vad betyder det och hur viktigt är det för min sökmotoroptimering?

 

Svar:

Mobile first Indexing har, enkelt förklarat, att göra med att Google tittar på er mobilanpassade version av webbplatsen och indexerar och rankar utifrån det innehåll som finns där och presenterar det i sökresultaten som visas för användarna. Fler och fler studier visar att antalet mobila sökningar och användandet av mobilen ökar. Google, den största sökmotorn, vill hjälpa oss användare att få en så bra upplevelse som möjligt genom att visa de bästa resultaten först, när vi gör en sökning. 

I och med uppdateringen som lanserades av Google i våras är det den mobila versionen av din webbplats som kommer att indexeras först oavsett om sökningen görs från en smartphone eller dator. Tidigare har Google skiljt på från vilken enhet du gör sökningen, dator eller mobil,  och sedan anpassat det visade resultat utifrån enheten. Saker som kan "störa" indexeringen är att man t.ex. släckt visst innehåll från att visas istället för att element flyttas runt och visar innehållet tydligare och enklare eller att pop-ups för nyhetsbrev, kampanjer eller undersökningar tar upp hela skärmen. 
 
Men hur ska jag veta om min sida är mobilanpassad och vad behöver jag eventuellt göra?

Börja med att besöka Googles Mobilvänlighetstest - https://search.google.com/test/mobile-friendly där Google analyserar igenom er webbplats och återkommer med resultat direkt om din sida är mobilanpassad eller inte. Du kan också koppla på Google Search Console -  https://search.google.com/search-console/about?hl=sv-SE som ger en bra bild av vad som eventuellt inte fungerar på din webbplats för att optimera för mobila enheter och för dina användares besöksupplevelse.

Som ett sista test kan du kika på hur din webbplats presterar i snabbhet. Nu för tiden är användarna vana vid att webbplatser laddar snabbt, helst på mindre tid än 3-5 sekunder efter att de har klickat på en länk, så låt inte dina potentiella besökare vänta för länge för att ni t.ex. har för tunga bilder på sidorna. Genom Googles Page speed test, https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=sv, kan du få en rapport på vad som behöver optimeras på era olika landningssidor för att leverera din webbplats lite snabbare och bättre åt användarna utifrån enhet.

/Maria Wimnell, digital rådgivare
maria.wimnell@annons.se


18 oktober 2018


Fråga:
Vi har drivit en kampanj via vårt nyhetsbrev och även i sociala medier till en specifik landningssida på vår hemsida men fick inte alls någon effekt av den kampanjen. Snarare tvärtom, så blev resultatet att vi såg en jättehög avhoppsfrekvens från sidan och ingen interaktion. 
Vad kan det bero på?

Svar:

Är du helt säker på att effekten helt uteblivit? Kanske är det så, men har du mätning på plats som bekräftar det?

Beroende på syftet med kampanjen och till vilken målgrupp innehållet är riktat så kan det finnas olika anledningar till att effekten uteblir. För att förenkla svaret något så säger vi att målgruppen för kampanjen är tydlig. 
 
Först och främst bör man titta på innehållet i nyhetsbrevet, i de sociala kanalerna och på själva landningssidan.

Motsvarar innehållet på landningssidan de förväntningar som innehållet i nyhetsbrev eller sociala kanaler skapar?
 

Vad är syftet med besöket på landningssidan?

Är syftet med kampanjen att inspirera och informera, så kanske det är just det man har uppnått när besökaren kommer till landningssidan och sedan lämnar den. När besökaren har tagit del av innehållet på sidan så lämnar den kanske sidan nöjd.

Även om syftet med en kampanj bara är att inspirera eller informera kan den fortfarande utvärderas genom enkel mätning. Med verktyg som Google Tag Manager (https://tagmanager.google.com) går det exempelvis att lägga till en timer på sidan som registrerar alla besök som varat längre än ett visst antal sekunder, oavsett vad besökaren gjort eller inte gjort på sidan. Med samma verktyg kan man också sätta upp mätning som anger hur stor andel av besökarna som scrollar ett visst antal procent av sidans längd. 

Om en besökare exempelvis har stannat över en viss tid och scrollat hela vägen ner till slutet av innehållet så är kanske den efterfrågade effekten uppnådd även om besökaren inte surfat vidare på webbplatsen och besöket i statistiken därför bidrar till en hög avhoppsfrekvens. 

För att skapa mer effekt av en inspirerande kampanj är det bra att hjälpa besökaren att hitta mer inspiration på webbplatsen och att guida besökaren vidare från landningssidan till annat innehåll. Nöj dig inte med att besökaren själv kan leta sig vidare med hjälp av din vanliga navigering med menyer och liknande, utan berätta tydligt för dem vad du rekommenderar dem att göra – med text, knappar eller annat tydligt. 

Det kan också handla om en mer säljinriktad kampanj eller en kampanj där ni vill att besökaren ska interagera med er på ett specifikt sätt på sidan. Vill ni att de ska boka ett möte? Vill ni att de skall boka en demovisning? Se till att det finns ett enkelt formulär de kan fylla i för vidare kontakt. 

Är det en säljande kampanj där man exempelvis samlar in leads eller kontaktuppgifter finns det ytterligare saker som ni behöver tänka på, inte utifrån effekt utan mer med fokus på lagar och etik. Se till att ha GDPR-information om hur ni hanterar och använder uppgifterna ni samlar in och att ni faktiskt följer upp de leads som kommer in dvs. var beredda med interna resurser (analoga eller automatiserade) som följer upp och återkopplar till det som besökaren förväntar sig få i slutändan. Ett samtal från en säljare, en mötesinbjudan eller en länk via mail till en film eller PDF. 

Oavsett syftet med kampanjen - ge alltid besökaren möjlighet att själv dela inlägget vidare i sina egna sociala kanaler med tydliga delningsknappar, med tydlig information om att man gärna får dela vidare. 


Viktigt att mätningen finns på plats.

Det finns många sätt att på olika nivåer få besökaren att engagera sig på och interagera med landningssidan. Sätt mätning på allt som går att interagera med på hela webbplatsen. Mät PDF-nedladdning, klick på skicka-knappen i formuläret, mät filmtittande och bildspelsinteraktion. Mät allt som på något sätt kan ge er insikter om vad besökarna efterfrågar och hur de beter sig. 
 
Oavsett vad syftet med kampanjen är så är mätning svaret. Ofta säger inte avhoppsfrekvensen hela sanningen om ett beteende på en landningssida. 

Ps. 

För att säkerställa att det är just kampanjtrafiken du utvärderar: glöm inte att tagga upp de länkar som leder till landningssidan så ni kan se från vilka datakällor trafiken kommer och vilken kampanj det gäller. Så kallad UTM-taggning går att göra med hjälp av Googles verktyg som du hittar här: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ 

/Tommy Perlhamre, digital rådgivare
tommy.perlhamre@annons.se


12 september 2018

Fråga:
Gäller verkligen GDPR för mingelbilder från våra träffar för att berätta om vår verksamhet?

Svar:

Om det är människor på bild eller film som är identifierbara är det enligt GDPR en personuppgift. I och med att GDPR gäller krävs att man har en laglig grund för behandling, lagring och hantering osv. Om det är fråga om fotografering av enskilda personer kan man tänka sig att man har ett avtal med modellerna som hanterar GDPR och då är den lagliga grunden avtal. Däremot om det är en mingelbild i bred bemärkelse kan tänka sig att det är svårt för att inte säga omöjligt att utverka samtycke som laglig grund. När det gäller en dylik situation har Datainspektionen dock sagt att en s.k. intresseavvägning skulle kunna vara en rättslig grund. En intresseavvägning handlar om en bedömning om det är nödvändigt för de intressen som ni har att behandla i förhållande till den registrerades grundläggande fri- och rättigheter eller om den enskildes rätt väger tyngre. Det är en bedömning utifrån en rad parametrar så det går inte att säga att det alltid fungerar. Även om en intresseavvägning är den rättsliga grunden har personerna på bild rättigheter så här krävs att ni informerar besökarna att bilder från eventet kan/ska användas för att berätta om verksamheten så att den enskilde kan invända mot detta och vem de kan kontakta. Om en invändning sker mot behandlingen måste ni då radera eller ta bort personen på bild. Glöm inte heller att dokumentera vilken rättslig grund ni väljer.

Värt att framhålla är dock att vi utöver GDPR har lagen om namn och bild i reklam att förhålla oss till så om era bilder används i marknadsföring, vilket är ett brett begrepp som kan omfattar även ett nyhetsbrev kräver den lagen samtycke så i en sådan situation måste man ha alltså ha utverkat ett samtycke och det gäller oavsett om en intresseavvägning kan användas för behandling enligt GDPR.

Kort sagt är detta en rätt knepig fråga som kräver en enskild bedömning.

/Niklas Briselius, jurist
niklas.briselius@annons.se


6 september 2018

Fråga:
Kan vem som helst tävla i 100-wattaren?

Svar:

Jo, alla kan tävla i 100-wattaren! Inget case är för litet eller för stort. Det finns 14 olika kategorier. Allt för att all kommunikation som fungerat för att de har varit kreativa och skapat effekt ska kunna tävla. Det kan vara allt från ett SMS, ett nyhetsbrev, ett event till stora kampanjer. Och självklart kan ett case tävla i flera kategorier. 

Här är en sammanfatting av alla kategorier. Var inte blygsamma med dina insatser och missa inte att få mer cred både internt och externt. Läs mer på 100-wattarens tävlingssida och kontakta hos gärna om du har frågor.


/Ulf Hermansson Samell, marknadschef
ulf.hermansson.samell@annons.se


30 augusti 2018

Fråga:
Många hakar på och jobbar med Influencers, vad är fördelarna med att jobba med Influencers, finns det några risker och hur lyckas man?

Svar:

Fördelarna med att jobba med influencers är att varumärket har möjlighet att skapa genuina personliga samarbeten som stärker deras varumärke gentemot deras existerande och potentiella målgrupp. På rätt sätt kan det hjälpa att bryta igenom det enorma reklambruset för att skapa en relation med konsumenten för att öka köpviljan både kortsiktigt men även öka den långsiktiga lojaliteten.

Det finns absolut risker. Det handlar om att samarbeta med människor och de går inte att styra exakt som man vill. Det är ett köpt förtjänat medieslag och många marknadsförare är fortfarande väldigt omogna i sin beställning. Det leder till otydliga beställningar, missförstånd och utebliven effekt.

För att lyckas behöver ni göra er hemläxa, skriva tydliga avtal och våga låta profilerna vara kreativa och kommunicera i sitt eget manér till sina följare.

Läs mer i mitt blogginlägg om influencermarknadsföring här.

/Lin Eriksson Nordström, kommersiell chef
lin.nordstrom@annons.se


28 juni 2018

Fråga:
Varför är medietransparens viktigt?

Svar:

Oj det var en stor och bred fråga. Transparens har varit det heta modeordet inom media det senaste året, men samtidigt är det många som inte vet vad det inbegriper eller så har man olika uppfattningar om vad det är. Så jag skall försöka ge min bild om vad jag tycker att medietransparens är. 

Transparens handlar om att öppet redovisa all data för granskning av 3:e partsaktörer så att annonsörer, mediebyråer och medier har siffror som är jämförbara att förhålla sig till. Ett bra exempel på detta är gemensamma mätmetoder för medier och deras räckvidd som Poddindex.se där Sveriges Radio, Bauer Media, Acast och NENT (Tidigare MTG) har samlats om en gemensam mätstandard för poddar. 

Vi i har även andra problem med bristande transparens framförallt inom digitala medier där annonsörer utsätts för annonsbedrägerier – Ad Fraud – det finns en stor risk att varumärket exponeras på olämpliga platser – Brand Safety – samt att det är svårt att säkerställa att de annonser som man har köpt faktiskt har visats för en riktig person – Viewability – alla dessa frågor inbegrips i samlingsbegreppet transparens att man öppet kan granska och validera alla siffror på ett jämförbart sätt enligt standarder som marknaden har tagit fram. 

Tyvärr är transparens missbrukat och många slänger sig med begreppet trots att de inte alltid öppet redovisar sina siffror via 3:e partsmätningar. Vi på Sveriges Annonsörer tycker att frågan är otroligt viktig och vi kommer under hösten jobba med lyfta fram frågan och vi har ett nytt expertteam – Expertteam Mediekvalité – som kommer ta fram guider för annonsörer, mediebyråer och medier som alla kan enas kring och se att man uppfyller kraven av transparens på ett korrekt sätt.

Ett långt svar på en kort fråga, jag hoppas att det förklarade en del. Håll koll här på Sveriges Annonsörer under hösten om du vill förkovra dig i ämnet.

Ha en fin sommar!

/Peter Mackhé, chef mediefrågor
peter.mackhe@annons.se


21 juni 2018

Fråga:
Får man inte göra s.k. memes längre?

Svar:

Inom EU har det under en längre tid pågått en översyn av upphovsrätten på den digitala inre marknaden. Ett av förslagen är en artikel som innebär att onlinetjänster som lagrar och ge tillgång till upphovsrättsskyddat material (utan att rättighetshavarna tillfrågats) ska vara skyldiga att vidta åtgärder för att avtal som ingåtts om användning respekteras eller att förhindra att innehåll finns tillgängligt på dessa plattformar. I och med att förslaget nu närmar sig målsnöret har det dykt upp olika vinklar på det exempelvis om att s.k. memes nu förbjuds?

Upphovsrätten är en ensamrätt som innebär att den som skapat något eller som innehar rättigheterna till verket får bestämma om, när, var och hur verket får användas. Om en s.k. meme eller något annat material består av skyddat material är det inte tillåtet att använda den utan tillstånd men det gäller redan idag. Upphovsrätten är som sagt en ensamrätt förbehållen rättighetsinnehavaren. Vi får komma ihåg att om man hittar bilder på nätet kan man inte använda dessa hursomhelst och detta gäller redan idag. 

Läs mer i mitt blogginlägg här.

/Niklas Briselius, jurist
niklas.briselius@annons.se
 


 

Ställ en fråga

Kontakta våra experter

Har du en fråga? 
Hos oss får du råd.

Våra rådgivare