GDPR Guide

Här får du som medlem i Sveriges Annonsörer en lätt överskådlig information om General Data Protection Regulation (GDPR) som träder i kraft i maj 2018. 

Personuppgiftslagen (PUL) som har styrt hur och vem som får hantera personuppgifter kommer att bli ersatt av General Data Protection Regulation (GDPR) från och med maj 2018. GDPR kommer att slå fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person. Detta innebär mer eller mindre förändringar för alla före- tag, myndigheter och organisationer som på något sätt hanterar personuppgifter.