Jag är just tillbaka från vår moderorganisations World Federation of Advertisers (WFA) årliga globala konferens. Denna gång arrangerad av Japanska Annonsörorganisationen (JAA) i Tokyo. Innehållet som sköljer över en under en vecka som denna tar tid att bearbeta. Det finns spännande frågor att återkomma till framöver. Föga överraskande diskuterades även GDPR på tvären, bredden och längden under veckan!

När det kommer till marknadsföring utgår WFA alltid från LDHT som står för Legal Decent Honest Truthful. Detta är något som applicerats på alla typer marknadsföring av områden. Vare sig det gäller reklam för alkohol, mat eller bilar. Detta går givetvis och ska appliceras även på den del som innehåller den personliga integriteten.

Under ett seminarium satte en företrädare för ett stort japanskt bilmärke fingret på det hela. Genom STORA siffror från deras webbplats konstaterade att alla annonsörer på sätt och vis nu är stora dataföretag. Som bekant arbetar Spiderman efter devisen “with great great power comes big responsibility”. Det här är bara att konstatera att även om man inte är ett stort företag så följer det med på köpet ett stort ansvar om man samlar in persondata.

Vår nämnda moderorganisation WFA lanserade för en dryg månad sen ”Manifesto for online Data Transparency” där man bl.a. konstaterar vikten av förtroende för reklam i digitala kanaler.

Arbetet med att bygga upp ett förtroende från kunder består givetvis av många komponenter men i detta arbete ska om det inte redan är gjort. Datatransparens adderas för att skapa förtroende och visa respekt för dem som ni vill nå med er kommunikation.

När du läser detta är det en dag till GDPR träder i kraft eller så läser du detta när GDPR är verklighet. Oavsett vilket är jag övertygad om att när den värsta pressen och stressen lagt sig kommer vi landa i att detta är något bra. Sköter sig annonsörerna kommer det bygga upp ett förtroende för varumärkena ni representerar.

Glöm inte heller att vi nyligen har sett hur det kan gå om man som företag inte sköter sig. Facebook har upplevt en svettig tid och även om man uppdaterar sina villkor och gör rätt ”by the book” kommer det ta tid att bygga förtroende. Kanske är det inte ens möjligt? Det återstår ju för oss att se.

Av Niklas Briselius
niklas.briselius@annons.se

Niklas Briselius