Max Apéria

Max är sedan många år en av Sveriges Annonsörers mest anlitade rådgivare. Medlemmar tar hjälp av Max när de behöver vägledning genom en byråupphandling, eller en översyn av sina befintliga byråsamarbeten. När Max inte rattar byrårådgivningen, är han gärna på resande fot, och då allra helst till någon spännande storstad.