Nu är det Sveriges tur!

Var en del av förändringen
– hjälp till att kartlägga marknads- och kommunikationsbranschen.
Delta i global undersökning om mångfald & inkludering.

#jagärmed

DEI

Måndagen den 21 juni sjösätter The World Federation of Advertisers (WFA) världens första globala studie av mångfald, rättvisa och inkludering i marknads- och kommunikationsbranschen. Syftet är att få in ett stort och konkret underlag till det fortsatta arbetet med att skapa förbättringsåtgärder inom dessa områden. Med anledning av undersökningen går Sveriges Annonsörer, SWEDMA, KOMM, Sveriges Mediebyråer, IAB Sverige, All of Us, Swedish Content Agencies samman i ett gemensamt upprop till alla anställda i branschen att svara på undersökningen. Totalt deltar 27 länder i studien.

WFA:s arbetsgrupp för mångfald och inkludering tror att en konsekvens av pandemin är att det blivit svårare för många organisationer att prioritera mångfalds- och inkluderingsinsatser. Parallellt visar forskning att många kvinnor har övervägt att lämna marknads- och kommunikationsbranschen.

Undersökningen kartlägger bland annat sammansättningen i branschen avseende ålder, kön och etnicitet, hur medarbetare uppfattar mångfald och inkludering på arbetsplatsen, huruvida man känner en känsla av tillhörighet och om man anser att det har skett några framsteg inom dessa områden.

De svenska intresseorganisationerna Komm, SWEDMA, Sveriges Mediebyråer, IAB Sverige, All of Us, Swedish Content Agencies och ställer sig bakom initiativet och kommer, liksom Sveriges Annonsörer, att uppmana medlemmar att delta i arbetet för att få in så många svar som möjligt under undersökningsperioden som pågår 21 juni–2 juli. Budskapen kommer att kommuniceras under den gemensamma hashtaggen #jagärmed.

Svara på undersökningen här
Läs mer om undersökningen hos WFA

Global Diversity & Inclusion Census – FAQ

Frågor och svar om undersökningen