Guide Digital Annonsering

Digitala annonsmarknaden står för 20 miljarder kronor i Sverige vilket är mer än hälften av de totala medieinvesteringarna. Att annonsera digitalt är oerhört komplext, det är många olika saker och nya trender som annonsörer hela tiden måste hålla koll på i en konstant föränderlig digital annonsmarknad.

Vi har tagit fram en enkel guide så att du kan hålla koll på den digitala annonseringen.

Begrepp som hanteras:

  • Pris
  • Mätbarhet
  • Räckvidd
  • Viewability
  • Brand Safety
  • Ad Fraud