Hälsochecken finns i tre nivåer:


Nivå 1.


Ett kostnadsfritt möte där Max Apéria och medlemmen går igenom företagets situation, marknadsorganisation, kommunikationsbehov, utmaningar och byråsamarbeten. Vi gör en utvärdering om medlemmen har rätt byråsetup utifrån sina kommunikationsbehov. Resultatet från mötet blir att medlemmen får en checklista med åtgärdspunkter på hur man kan förbättra sitt marknadsföringsarbete. 

Mötet är en och en halv timme och vi har även ett förberedande samtal innan mötet och ett uppföljande samtal efter mötet.  

Ersättning: kostnadsfri, ingår i medlemskapet i Sveriges Annonsörer
 


Nivå 2.


Det kostnadsfria mötet mynnar ut i en frågeställning/åtgärd som innebär ett mindre uppdrag där Max Apéria arbetar igenom en specifik fråga som kan handla om exempelvis:

-    Medlemmens egen organisation i kommunikationsarbetet.
-    Förbättringspotential i byråsamarbetena.
-    Samarbetet mellan byråerna och medlemmens inhouse.
-    Genomlysning av kommunikationsbehovet. 
-    Utveckling av en egen briefmodell.
-    Utvärdering av kommunikationen. 
-    Andra kommunikationsstrategiska frågor.  

Arbetet leder till en rekommendation på hur den specifika frågan ska lösas. 

Ersättning: beror på antal timmar som ni bestämmer i samtal med Max Apéria
 


Nivå 3.


Det första mötet, nivå 1, har lett till ett projekt som involverar både medlemmens och byråns organisation.

Projektet innebär att vi tillsammans ska på ett konstruktivt sätt utvärdera och utveckla ett befintligt kund- och byråsamarbete. Max Apéria leder arbetet tillsammans med båda parter, kund och byrå (eller byråer), där Max går igenom de gemensamma arbetsprocesserna, briefer, uppföljningar, utvärderingar, organisation mm. Inventerar hinder, hittar lösningar och skapar prioriteringar.

Ett sådant här projekt tar ett par veckor att genomföra och efter det så har vi skapat en större förståelse mellan byrå och kund, och därmed skapat större förutsättningar för en ännu bättre marknadskommunikation.

Resultatet av projektet blir ett dokument med ett antal förslag på förbättringsåtgärder för samarbetet mellan kund och byrå (eller byråer). Dokumentet innehåller också förslag på prioriteringsgrad, ansvarsfördelning och beräknad tidsplan.


Ersättning: 36000 kr plus moms.

Kontakta Max Apéria för att boka in en Hälsocheck:
max.aperia@annons.se
0707-96 07 74
 


Se mer av våra rådgivningtjänster

 

Boka din hälsocheck

Kontakta Max för att boka in din hälsocheck.

max.aperia@annons.se
0707-96 07 74