Handbok för dagspress

Uppdaterad 2015!

Sveriges dagspress är en av världens starkaste, men mycket hög prenumererad, såld och distribuerad upplaga.

Dess starka ställning innebär en spridning över hela landet med mycket hög täckning och räckvidd, både lokalt, regionalt och på riksnivå. Denna handbok är framtagen av Sveriges Annonsörers kommitté för dagspressannonsering. Den vänder sig till dig som annonsör som arbetar med eller är nyfiken på dagspressmediet.

Ur innehållet:

  • Dagspressens olika annonspaket
  • Vem läser dagspress?
  • Mätningar i dagspress
  • Native advertising, content marketing och advertorials NY!
  • Annonsörcase