Handbok för utomhusreklam

Utomhusmediet spelar allt större roll i dagens fragmenterade medielandskap. Inget annat media levererar så snabb och hög räckvidd.

Få andra medier än utomhus kan ge så kreativa möjligheter till annonsören att få uttrycka sig fritt till sina befintliga och blivande kunder.

Ur innehållet:

  • Därför utomhusmedia
  • Utomhusmediets egenskaper
  • Utformning och kreativa möjligheter
  • Beskrivning av formaten
  • Framtiden för utomhusreklam

Handbok utomhus front