Marknadschefens bästa vän sedan 1924

Ända sedan starten har Sveriges Annonsörer fortsatt att föra annonsörernas talan i en mängd frågor. Och alla medlemmar har tillgång till ett bredd tjänsteutbud där bland annat rådgivning, utbildning, nätverkande, information och representantskap ingår.

I samband med Sveriges Annonsörers 75-årsjubileum gavs boken "Annonsörföreningen 75 år - axplock och guldkorn i annonsörernas historia" ut. I utgåvan finns föreningens historia dokumenterad och innehållet speglar betydelsefulla skeenden och intressanta händelser från 1924 fram till modern tid. Allt kryddat med roliga anekdoter. Nedan följer ett urval av händelserika tidpunkter. Merparten av uppgifterna fram till föreningens 75-årsdag den 15 november 2004, har tagit avstamp ur jubileumsboken. Därefter är summeringen successivt kompletterad med fler extra minnesvärda milstolpar.


2017

Den 12 maj öppnade Sveriges Annonsörer för första gången dörrarna till AdDay, inspirationsdagen för alla som arbetar med kommunikation. Med över 40 inspiratörer tog AdDay över Urban Deli på Sveavägen i Stockholm. Och 100-wattaren var tillbaka i full gala i ett slutsålt Stockholms stadshus den 14 november.


2014

Den 15 november fyllde Sveriges Annonsörer 90 år. För att fira detta bjöd vi in medlemmar och vänner på ett hejdundrande jubileumskalas på Skyddsrummet i Stockholm. Temat för jubileet var 1920-talet – årtiondet det glittrande om. I luxuös Gatsby-anda bröts höstmörkret av ljus, sus och dus. Se alla bilder från kalaset här.

Den elfte upplagan av Stora Annonsördagen arrangerades, återigen på Grand Hôtel i Stockholm. Årets stora tema- och inspirationsdag hade denna gång temat "Den värdefulla reklamen". Under dagen delades Stora Annonsörpriset ut, denna gång till Berghs School of Communication.

Vid utgången av 2014 bestod Sveriges Annonsörer av 572 medlemsföretag. 56 nya företag tillkom under året.


2013

Stora Annonsördagen arrangerades på Grand Hôtel i Stockholm, med "Företagskultur – ärlig kommunikation eller corporate bullshit?". Under dagen delades Stora Annonsörpriset ut, denna gång till Aftonbladet.

Efter att ha blivit uppskjuten en gång, gick slutligen Drömresan till Nordkorea av stapeln. Reste gjorde vinnaren av tävlingen Drömresan - Anders Högmark, med en vän. Och dessutom Sveriges Annonsörers vd, Anders Ericson, och fd. kommunikationschef Erik Huss.
100-wattaren arrangerades på Cirkus med Felix Herngren som konferencier.
Vid utgången av 2013 bestod Sveriges Annonsörer av 565 medlemsföretag. 50 nya företag tillkom under året.


2012

Stora Annonsördagen firade 10-årsjubileum på Münchenbryggeriet med ämnet Vem har makten över varumärket. Stora Annonsörpriset delades ut till Reklamombudsmannen.
Sveriges Annonsörer fanns på plats i Almedalen med den nya rapporten Svenskarnas kluvna inställning till reklam. Samtidigt gick startskottet för kampanjen Trött på reklam?, med fokus på reklamens positiva roll. Som en del av kampanjen tävlar man om en resa till Nordkorea.
Kommittén för utomhusreklam lanserar en handbok för utomhusmediet och Sveriges Annonsörer reagerar på det tuffare ekonomiska läget och startar i december nätverket MMA, medlemmar mellan arbete.


2011

Året började med att vi fick en ny alkohollag i Sverige som innebär utökade restriktioner för hur marknadsföring av alkoholdrycker får ske. Med anledning av den nya lagen, som kan vara svår att tyda, reviderades de befintliga alkoholrekommendationerna. Även lagen om elektronisk kommunikation ändrades, det vill säga användandet av så kallade cookies.
Reklamombudsmannen firade två år med att ta emot rekordmånga anmälningar under året. Ingvar Skeberg tillträdde som ny ordförande i RO.
Medlemstidningen Annonsören genomgick en renovering både till form och innehåll. Media Smart – läromedlet för morgondagens skarpaste konsumenter - fyllde fem år och firade med nytt material som gjorde dundersuccé i landets skolor.
Under 2011 fortsatte den svenska reklammarknaden starkt framåt under det första halvåret för att sedan mattas av något. Trots en dämpad tillväxt slog tv-reklamen åter rekord.


2010

Den svenska annonskonjunkturen vände uppåt igen. I resten av EU samt våra nordiska grannländer gick det dock trögare. För första gången i svensk historia är det möjligt för politiska partier att göra reklam i tv inför riksdagsvalet.
TV4 välkomnade liberaliseringarna av den svenska Radio- och tv-lagen. TV4 och dess systerkanaler kan nu sända mer reklam än tidigare, vilket innebär att Sverige på flera områden har mer liberala sändarvillkor är brittiska MTG och Kanal 5. Sociala medier är trenden som inte går över, som istället blivit en självklar del av företagens kommunikationsstrategier. 2010 var också året då läsplattan slog igenom ordentligt bland folket. Den nya kanalen har dock inte ännu haft någon större påverkan bland annonsörerna.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 2010-talet


2009

Elisabeth Trotzig tillträder tjänsten som Sveriges första reklamombudsman den 1 januari. Ett fristående kansli etableras i Stockholm.

Kampanjen "Marknadsföring i lågkonjunktur" gör hela branschen uppmärksam på att det är i bistra tider som vinnare tar marknadsandelar med sin marknadsföring. Under året genomgår den officiella listan för besöksstatistik på webbplatser, KIA-index, en genomgripande utveckling. För att mäta effekten av direktreklam, utverkas mätmodellen "Effekt Direkt", där Sveriges Annonsörers mediekommitté KDR, varit den yttersta drivkraften.


2007

För att motverka diskriminerande och oetisk reklam fattar Sveriges Annonsörer beslutet att lansera Reklamombudsmannen, som ska vara ekonomiskt uppbackad av landets annonsörer och med stöd av reklambyråer och medier.


2005

Föreningen byter namn den 15 juni. Som representant för landets annonsörer är det naturligt att intresseorganisationen ännu tydligare signalerar vad man representerar - Sveriges Annonsörer.


2004

Föreningen har nu nått den aktningsvärda åldern av 80 år. Piggare än någonsin passar jubilaren bland annat på under året att lansera reklamfilmsinitiativet BUG. Detta för att stimulera produktion av enklare och billigare reklamfilm. Och frågor kring det nya regelverket i samband med ny alkoholpolitik samt reklamens roll i anslutning till fet mat - är andra områden där föreningen finns med och bevakar medlemmarnas intressen.


2002

Annonsörföreningens Mediekommitté lyckas få majoritet av landets mediebyråer att skriva under - och därmed acceptera - gemensamma etiska regler. Detta är ett viktigt steg i arbetet med att öka öppenheten kring ekonomiska transaktioner mellan annonsörer och mediebyråer. Under samma år förbjuder Konkurrensverket Annonsörföreningen att fortsätta sina ansträngningar att få till stånd en enhetlig annonsör-/mediebyråersättning.
För första gången arrangeras Stora Annonsördagen.


2000

Annonsörföreningen startar på allvar arbetet med mediekommittéer. Ett forum för samverkan mellan annonsörer, medier och mediebyråer. I dag finns kommittéer för TV, bio, radio, Internet, dagstidningar, tidskrifter och direktreklam. Dessutom är motsvarande kommittéer under uppbyggnad för att främja Sales Promotion, utomhusreklam och sponsring & event.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 2000-talet


1993

En ny konkurrenslag införs, som senare kom att ha stor betydelse eftersom den förbjöd den horisontella avtalsbindningen vilken låg till grund för TU:s avtal med GAF. Och under samma år tar Annonsörföreningen över stafettpinnen från Sveriges Reklamförbund avseende reklamtävlingen 100-wattaren.


1992

Tidningen Info säljs till ICA Förlaget. Tidningen uppskattas långt utanför den egna föreningskretsen. Detta inte minst tack vare det årliga referensnumret med analys och sammanställning av reklambyråbranschen, som utkommit sedan 1963.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1990-talet


1989

Annonsörföreningen är en av initiativtagarna till att Etiska Rådet mot Könsdiskriminerande reklam, ERK, inrättas. Rådets huvuduppgift är att motverka könsdiskriminerande reklam.


1988

På Annonsörföreningens förslag ger SMM Tomas Gröndal vid Handelshögskolan i Göteborg, i uppdrag att inom ett forskningsprojekt sammanställa de totala reklaminvesteringarna i Sverige under 1984-87. För första gången finns ett underlag där presentationen är fördelad på olika medier. Annonsörföreningen har under en 20-årsperiod, tidigare begärt in uppgifterna från medlemmarna - som representerar drygt hälften av reklamkakan.


1985

Arbetet med ett samarbetsavtal mellan annonsörer och byråer kan lotsats i hamn. Avtalet är unikt i världen och omförhandlas år 1989, 1990 och 1994.


1983

Förhandlingar om ett nytt avtal inleds. Att komma till en ny överenskommelse visar sig vara omöjligt och det befintliga avtalet sägs upp av byråernas förhandlingsorganisation GAF. Förbudet för medier att äga aktier i annonsförmedlingsföretag slopas.


1981

Annonsörföreningen blir den största organisationen i världen för annonsörer i antal medlemmar räknat. Föreningen, som hittills hetat Svenska Annonsörers Förening, byter namn till Annonsörföreningen.


1980

Föreningen attraherar allt fler av landets annonsörer. Annonsörföreningen har fått förstärkning och representerar nu 713 svenska företag.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1980-talet


1975

Medlemstidningen Info får ändrad inriktning och periodicitet. Förhandlingarna om ett eventuellt sammangående med Reklamförbundets tidskrift Resumé skrinlades därmed.


1970

Annonsörföreningens medlemsantal växer stadigt och har vid 70-talets början 646 företag som valt att ansluta sig till organisationen.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1970-talet


1963

Den så kallade Fyrpartsutredningen inriktas på att avskaffa förbudet mot returprovision och förbudet för en annonsör att äga eller deläga en annonsbyrå.


1960

Föreningen uppmärksammar att vissa annonsbyråer börjat debitera kunderna kostnaderna för så gott som allt utfört arbete - medan andra byråer blivit kvar vid det tidigare systemet där byråprovisionen täckte kostnaderna.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1960-talet


1953

Annonsörerna och filmbyråerna går ihop om kontroll av reklamfilmsvisningarna på biograferna

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1950-talet


1944

Annonsörföreningen instiftar tävlingen "Annonsörernas Oscar". Målsättningen med utmaningen var att uppmuntra en högre standard på reklamfilm. Flera år i rad belönades Cederroths trickfilmer för Samarin, där dockorna Patrik och Putrik medverkar. Andra som tilldelades utmärkelser i någon av tävlingens fyra olika kategorier var bland annat Försäkringsföreningen, Svenska Nationalföreningen mot Tuberkolos, Jod-Kaliklora och Marabou.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1940-talet


1936

Föreningen växte under sina första tolv år till att omfatta 62 medlemsföretag. Ett nytt samarbete inleddes mellan Tidningsutgivarna, TU, och Annonsörföreningen. Med gemensamma ansträngningar var det hög tid att bekämpa "humbugreklamen".


1933

Annonsavtalsnämnden bildas, i vilken TU och de auktoriserade byråerna representeras. Nämnden hade till uppgift att verka för sunda förhållanden inom annonsväsendet och främja samverkan mellan tidningar och byråer. Dessutom skulle nämndens arbete verka för annonsavtalets efterlevnad samt producera Svensk Annonstaxa som startade 1924.


1930

Åhlén & Åkerlund önskar att Annonsörföreningen gör upp en förteckning över uttryck och citat, som är olämpliga att använda i annonser.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1930-talet


1926

Arbetet med att skaffa fram rättvisande uppgifter, resulterade under detta år i en första förteckning över upplagor. Sammanställningen distribuerades exklusivt till Annonsörföreningens medlemmar. Dokumentet, som efteråt betraktas som "Sveriges första TS-bok", utnyttjas flitigt. Och med sin användbarhet väckte den första utgåvan naturligtvis mersmak bland landets annonsörer.


1924

Svenska Annonsörers Förening bildades. Initiativet bottnade i behovet att ha ett starkt forum där branschspecifika frågor kunde drivas. Redan från början var det mest prioriterade uppdraget att skaffa fram verifierade upplagesiffror. Något som stod högst upp på landets annonsörers önskelista, men dåtidens cirka 200 dagstidningar var inte alltid generösa med att redovisa dessa uppgifter helt uppriktigt.

Läs mer om svensk reklamhistoria på 1920-talet


Tillbaka till Om oss

Kontakta en medarbetare

Här hittar du information om, och kontaktuppgifter till alla som arbetar på Sveriges Annonsörer. Vi blir alltid glada att få ett mail eller telefonsamtal.

Alla medarbetare


Har du frågor eller vill boka lokal?

För att boka konferenslokal, kontakta Helene Karlsson, så hjälper hon dig. Du når henne på mail eller telefon 08 545 252 30.

Maila Helene