Influencer Marketing Study

Undersökningen är genomförd av World Federation of Advertisers, WFA. Den är genomförd via mail och resultaten är baserade på en undersökning bland 34 företag som representerar 15 kategorier och cirka 59 miljarder dollar i globala reklam och medieinvesteringar. Samtliga respondenter använder influencers för att marknadsföra sina produkter online idag, 54 % gör det "bara ibland/på vissa marknader" och 46 % av respondenterna använder Influencers "väldigt ofta".