Ingen tjänar på könsdiskriminerande reklam. Allra minst du som annonsör. Därför arbetar Sveriges Annonsörer aktivt med frågan sedan flera år.  Bland annat genom att instifta Reklamombudsmannen och genomföra regelbundna utbildningar hos våra medlemmar. Och arbetet fortgår.


Könsdiskriminerande reklam?

Vad räknas som könsdiskriminerande reklam?
Generellt kan man säga att reklam bedöms vara könsdiskriminerande om den antingen återger män eller kvinnors kroppar som rena sexobjekt på ett kränkande sätt. Enligt praxis anses det vara kränkande om det inte finns något rimligt samband med den marknadsförda produkten. Eller om reklamen återger en stereotyp syn på könsrollerna som kan anses vara nedvärderande för endera eller båda könen.

Reklamombudsmannen följer följande kriterier när de definierar könsdiskriminerande reklam:

  1. Reklam som framställer kvinnor eller män som rena sexobjekt och som kan anses kränkande (objektifierande reklam).
  2. Reklam som visar en stereotyp bild av könsrollerna och som därigenom framställer kvinnor eller män på ett nedvärderande sätt (schabloniserande reklam).
  3. Reklam som på något annat nedvärderande sätt är uppenbart könsdiskriminerande för kvinnor eller män.

Reklamombudsmannen får årligen in runt 150 anmälningar i ämnet, i fjol var det 157 anmälningar som resulterade i 87 ärenden där 37 kampanjer fälldes. På Reklamombudsmannens hemsida publiceras alla ärenden och där går också att ta del av anmälarens, annonsörens och RO:s yttranden i varje enskilt fall.


 

Lathund för jämställd kommunikation

Så hur kan man säkerställa att man gör schysst reklam? Vi på Sveriges Annonsörer har tillsammans med Frida Stjernholm, jämlikhets- och kommunikationskonsult, tagit fram en enkel lathund för jämställd kommunikation. Lathunden består av ett antal frågeställningar och konkreta tips. Exempelvis lyfts frågeställningar som vem syns och vem hörs om vad. Vem som är aktiv/passiv och vem som har makten i reklamen. Förutom frågeställningar man kan tillämpa under kreationen av sin reklam innehåller lathunden också konkreta tips som hjälper dig som annonsör att fortsatt skapa schysst reklam.

Ladda ned checklistan här


Fri juridisk rådgivning

Som medlem kan du också kostnadsfritt kontakta vår juridiska avdelning för hjälp och vägledning. Tobias Eltell, förbundsjurist når du på e-post tobias.eltell@annons.se eller 0766-29 12 90


Sex säljer – eller?

Att sex säljer har varit en marknadsföringsklyscha som hängt med i åratal. Men problemet är att den inte stämmer. En av de största studierna i ämnet slår istället fast att ”reklam som innehåller sex eller våld – eller visas i program med den typen av innehåll är mindre effektiva än de med neutrala teman”.

Studien slår vidare fast att "varumärken som marknadsförs i en sexuell eller våldsam kontext kommer inte att bli ihågkomna i samma utsträckning, utvärderas mindre förmånligt och leder inte lika ofta till köp jämfört med varumärken som marknadsförs utan sex eller våld.

Det hjälper helt enkelt aldrig att ha sex eller våld i reklam. Du hittar en presentation av studien från Robert B Lull, Ph.D. på University of Pennsylvania ovan.


Så motverkas sexism i sociala medier

12 timmar per vecka. Så mycket tid tillbringar unga kvinnor i snitt på sociala medier. Ett smörgåsbord av budskap - naket som påklätt - och allt är styrt efter algoritmer baserade på sök- och klick. Annonsrådet bildades 2016 av Amanda Oxell och har på kort tid lockat mer än 6 000 medlemmar, som anmäler och får sexistiskt innehåll nedplockat. 

Hör Amanda Oxell berätta om Annonsrådet ovan.


 

Till På agendan

 

 

Om självreglering

Sveriges Annonsörer arbetar aktivt för egenåtgärder hellre än lagstiftning.

Läs om självreglering


Om schysst reklam

Sajten schysstreklam.nu är din guide för att göra ansvarsfull och schysst reklam.

Till schysstreklam.nu


Har du frågor?

Om du har frågor om vad som ingår i ert medlemskap kontakta oss gärna på mail eller telefon 08-545 252 30.

Maila oss