Media

Hur ska jag följa upp investeringar i kommunikation? Hur ska jag veta vad som är viktigt och vad jag ska mäta?

Sveriges Annonsörer |

En av de viktigaste delarna i kommunikationsarbetet är att följa upp de investeringar man gör i media, kommunikation och varumärke. Det handlar om att utnyttja investeringarna till att bygga en kunskapstrappa om vad som fungerar, för att skapa möjligheter att förbättra arbetet så att en långsiktig lönsamhet uppnås genom marknadskommunikationen. 

Vem ska jag tro på?

Sveriges Annonsörer |

Häromdagen släpptes Edelman Trust Barometer vilket är världens största förtroendeundersökning. Vi kan börja med att konstatera att den har sina, låt säga frågetecken. Exempelvis hamnar Kina i topp på många parametrar. Men, låt oss för en stund bortse från detta och se till de övergripande frågorna i undersökningen. Medan fjolårets undersökning fokuserade en hel del på att det råder en förtroendekris i samhället, exempelvis när det kommer till talespersoner rör årets en hel del kring sanningshalter. Vem kan man lita på? Journalistik? Influencers? Digital media? Traditionell media?

Nu blir svenska elever ännu reklamsmartare

Sveriges Annonsörer |

Svenska elever kommer från och med i höst ha möjlighet att bli ännu reklamsmartare när läromedlet Media Smart uppdateras. Bland annat lanseras fyra nya lektioner för gymnasiet, där alla syftar till att ge eleverna en fördjupad kunskap inom reklam, media och källkritik. Lektionerna tar upp områden som bloggar och sociala medier, produktplaceringar, varumärken och hur reklam påverkar samhället.