Organisation & ledarskap

Marknadsavdelningens effektivitet

Sveriges Annonsörer |

Sveriges olika företag och organisationer investerar drygt 75 miljarder kronor i marknadsföring per år utöver administrativa summor och lönevolymer. De flesta arbetar sannolikt effektivt med sina marknadsinvesteringar. Samtidigt är min erfarenhet att ingen marknadsavdelning är så effektiv att det inte går att göra effektivitetsvinster.

#sistabriefen öppnar telefonlinje

Sveriges Annonsörer |

Hösten 2017 var hösten när berättelserna under hashtagen #metoo aldrig ville tystna. I kommunikationsbranschens egna metoo-upprop #sistabriefen riktades en särskild uppmaning till intresse och branschorganisationer. Tillsammans med 10 andra organisationer har vi fört samtal och arbetat med att ta fram åtgärder tillsammans.  En av de första åtgärderna vi gör tillsammans är att öppna upp ett telefonnummer dit man kan vända sig med frågor kring sexuella trakasserier och diskriminering på jobbet. Den som ringer får prata med en facklig rådgivare på DIK som kan stötta och ge råd utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv. 

Nätverksträff: Med friska tag slipper du en helt sjuk arbetsvardag!

Nätverksträff | Stockholm

Välkommen till en inspirerande träff med Sveriges Annonsörers alla professionella nätverk. Denna gång välkomnar vi deltagare från samtliga nätverk till träffen som gästas av folkhälsomagister Fredrik Grythberg. Vi tar fasta på hälsa och mindfulness och får veta mer om hur det kan skapa mer effektiva arbetsplatser.

Sidor