Marknadsinsikter


Lärdomar från finanskrisen

Lärdomar från finanskrisen

Finanskrisen innebar stora prövningar för företag och varumärken och det finns en hel del lärdomar därifrån som vi kan ha…

Läs mer

Förpackningens roll allt viktigare

Design blir ett allt viktigare konkurrensmedel. Mycket av kommunikationen med konsumenten sker via förpackningen. Genom den grafiska formen, informationen eller…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN
Så blev de bästa bäst

Så blev de bästa bäst

Det finns en del tydliga likheter i tänkesätt och arbetsmetoder hos de företag som varit mest framgångsrika i de stora…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN

Konsumenter vill fortsätta se reklam

De flesta konsumenter tycker att företagen ska fortsätta göra reklam, trots Corona-tiderna, visar en färsk, internationell undersökning från Kantar. Men…

Läs mer
Aldrig gör budgeten så stor nytta som nu

Aldrig gör budgeten så stor nytta som nu

Det är mycket som är ovisst i denna tid av pandemi och växande ekonomiska problem. Men ett vet vi helt…

Läs mer
Av ”idag” förstår vi ”i morgon”

Av ”idag” förstår vi ”i morgon”

De flesta företag försöker räkna ut hur framtiden ska se ut, för att försäkra sig om framtida framgångar. Men många…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN
20-talet blir Yoldens årtionde

20-talet blir Yoldens årtionde

I år har medianåldern i världen för första gången i historien stigit över 30 år. Det kommande decenniet tillhör Yold-generationen,…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN
Älska ditt varumärke – och tala om det!

Älska ditt varumärke – och tala om det!

Varumärken som kommunicerar passion för sin verksamhet, gör konsumenterna mer positivt inställda, visar svensk forskning som nyligen publicerats i Journal…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN
Signalerar du tillräckligt tydligt?

Signalerar du tillräckligt tydligt?

Undersöknings- och analysföretaget Ipsos presenterade i februari en studie över hur tydliga varumärkessignaler kan stärka reklamens effekter, liksom vilka som…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN
Hur gör vi nu då?

Hur gör vi nu då?

Corona-pandemin påverkar oss alla. Det är svårt att veta hur man ska hantera både problemen för stunden och på längre…

Läs mer
Så fungerar inhouse bäst

Så fungerar inhouse bäst

Företagens inhouse-verksamhet fortsätter växa. Förr handlade mycket om att jobbet ska göras billigare och snabbare, nu vill man få full…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN
Tillbaka till varumärket

Tillbaka till varumärket

Pendeln börjar svänga. Många marknadsförare har för avsikt att satsa mer på långsiktigt varumärkesbyggande under de närmaste åren än på…

Läs mer

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN