Remissvar


remiss

Remissyttrande över promemorian sänkt reklamskatt 2020 (Fi2019/02101/S2)

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Stockholm 12 augusti 2019 Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges Annonsörer…

Läs mer
remiss

Remissyttrande över Betänkandet reklamlandskap i förändring (Fi2018/00132/KO)

Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 7 maj 2018 Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges…

Läs mer
remiss

Remissyttrande över Betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 april 2018 Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges…

Läs mer
remiss

Remissvar: avseende SOU 2017:30; En omreglerad spelmarknad

Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 4 augusti 2017 Yttrande avseende SOU 2017:30; En omreglerad spelmarknad Fi 2017/01644/OU Sveriges Annonsörer…

Läs mer
remiss

Sveriges Annonsörer avråder från inskränkningar i Tryckfrihetsförordningen

Justitiedepartementet Grundlagsenheten Att: Lisa Englund Kraft 103 33 Stockholm Yttrande avseende Mediegrundlagskommitténs betänkande - Ändrade mediegrundlagar (SOU 2016:58) Sveriges Annonsörer…

Läs mer
remiss

Sund konkurrens leder till bättre, kommersiell radio

Kulturdepartementet Enheten för medier och film Att: Linus Fredriksson 103 33 Stockholm Yttrande avseende Ds 2016:23; Vissa frågor om kommersiell…

Läs mer
remiss

Neutrala förpackningar riskerar att urholka våra grundlagar

Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Cecilia Halle 103 33 Stockholm Yttrande avseende Tobaksdirektivutredningens slutbetänkande – En översyn av tobakslagen,…

Läs mer
remiss

Stärkta sanktioner för Konsumentombudsmannen

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten Mikael Pauli 103 33 Stockholm Yttrande avseende ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” (Ds 2015:45) Sveriges…

Läs mer
remiss

Risk med införande av skriftlighetskrav vid telefonförsäljning

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten Mikael Pauli 103 33 Stockholm Remissvar avseende ”Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning” (SOU 2015:61)…

Läs mer
remiss

Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Yttrande över promemorian Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring (Fi2015/2846/OFA/KO) Sveriges…

Läs mer
remiss

Hur påverkar radio och tv i allmänhetens tjänst mediemarknaden?

Myndigheten för radio och tv Box 33 121 25 Stockholm Myndigheten för radio och tv:s analys hur radio och tv…

Läs mer
remiss

Yttrande över betänkandet Från analog till digital marksänd radio- en plan från Digitalradiosamordningen (SOU 2014:77)

Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och har funnits…

Läs mer
Till toppen