Remissvar


remiss

Yttrande avseende Promemoria Tillgång till information om bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp vid marknadsföring av nya personbilar, Dnr Fi2021/02192

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm     Inledning Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges…

Läs mer
remiss

Yttrande avseende SOU 2021:17 angående ”Ett moderniserat konsumentskydd”, Fi2021/01503

Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm   Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924.…

Läs mer
remiss

Remissyttrande över promemorian sänkt reklamskatt 2020 (Fi2019/02101/S2)

Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Stockholm 12 augusti 2019 Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges Annonsörer…

Läs mer
remiss

Remissyttrande över Betänkandet reklamlandskap i förändring (Fi2018/00132/KO)

Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 7 maj 2018 Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges…

Läs mer
remiss

Remissyttrande över Betänkandet Alkoholreklam i sociala medier m.m., (S2018/00262/FS)

Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm den 27 april 2018 Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges…

Läs mer