Remissvar


remiss

EU-kommissionens grönbok om skydd av geografiska ursprungsbeteckningar

Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Yttrande avseende EU-kommissionens grönbok om en möjlig utvidgning av EU:s skydd…

Läs mer
remiss

Förslag till ändringar i radio- och tv-lagen (Ds 2014:37)

Kulturdepartementet Enheten för rättsliga frågor och styrning 103 33 Stockholm Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Som intresseorganisation och…

Läs mer
remiss

Yttrande över betänkandet En väg till ökad tillsyn (SOU 2013:50)

Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster 103 33 STOCKHOLM Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på…

Läs mer
remiss

EU-kommissionens grönbok för en helt konvergerad audiovisuell värld

EU-kommissionens grönbok om förberedelse för en helt konvergerad audiovisuell värld: tillväxt, skapande och värderingar Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets…

Läs mer
remiss

Yttrande över betänkandet Översyn av det statliga stödet till dagspressen (SOU 2013:66)

Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 STOCKHOLM Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på…

Läs mer
remiss

Public service-kommitténs betänkande Nya villkor (SOU 2012:59 )

Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 STOCKHOLM Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi vill på…

Läs mer
remiss

Konsumenten i centrum – ett framtida konsumentstöd (SOU 2012:43)

Justitiedepartementet Konsumentenheten 103 33 STOCKHOLM Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att…

Läs mer
remiss

KOM 2012:11 Kommissionens förslag till dataskyddsförordning (slutlig)

Remiss: Kommissionens förslag till dataskyddsförordning KOM 2012:11 (slutlig) Justitiedepartementet Grundlagsenheten 103 33 Stockholm Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer.…

Läs mer
remiss

Förslag gemensam europeisk köplag

Förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag (NDM). Till: Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt 103 33 Stockholm…

Läs mer
remiss

Ändringar i radio- och tv-lag (Ds 2011:40)

Vissa ändringar i radio- och tv-lag (Ds 2011:40) Remissvar om vissa ändringar i radio- och tv-lag (Ds 2011:40) Sveriges Annonsörer…

Läs mer
remiss

Driftsstöd till dagspressen (DS 2009:68)

Driftsstöd till dagspressen (DS 2009:68) Till: Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 102 33 STOCKHOLM Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen…

Läs mer
remiss

En ny Alkohollag (SOU 2009:22)

Till: Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer. Vi främjar utvecklingen av effektiv marknadskommunikation genom att…

Läs mer
Till toppen