Rekommendation och avtalsmall för samarbete mellan annonsör (reklamköpare) och reklamproducent. Framtagen av Sveriges Annonsörer och Sveriges kommunikationsbyråer. Denna rekommendation gäller från och med februari 2008. (Avtal ingångna före 1 februari 2008 med hänvisning till tidigare rekommendationer framtagna av Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer tillsammans eller var för sig, fortsätter dock att gälla även fortsättningsvis med överenskommet innehåll) Ladda ner Rekommendationen…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN