Hur påverkas marknadsinvesteringarna av coronakrisen? Vår nya rapport, som sammanfattar svar från ett stort antal medlemsföretag, ger en viktig lägesbild.

Det här är vår andra kartläggning av Sveriges Annonsörer gjord, 21 april-1 maj 2020.
Rapporten innehåller även en jämförelse med vår första undersökning genomförd den 26 mars – 1 april 2020-

Ladda ner rapporten här:

Coronapåverkan hos svenska varumärken,mätning 2