Idag finns inte bara en etablerad, internationell standard för hur man skall värdera varumärken. Förra året etablerades också en internationell standard för hur man mäter varumärkens styrka. Floran av KPI:er är stor och vildvuxen på många företag och mätmetoderna varierar. Det är inte ens självklart att de underlag som presenteras verkligen är svar på de frågor som ställts. Så hur ska man då veta om man lyckats? Men idag finns faktiskt internationella standarder som kan ge mått på både varumärkets värde och för dess styrka. Få företag har kontroll över hur mycket deras varumärken verkligen är värda. Ännu färre marknads-…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN