Förändring är det enda som är konstant i marknadschefens vardag. Det konstaterar WFA i en ny stor studie om marknadschefens roll idag och i framtiden. Närmare 700 ledande marknadsförare från 31 länder har intervjuats online och det har kompletterats med djupintervjuer med en handfull av dem. Mer än 90 procent av de intervjuade menade att marknadsföringen är vital för deras företags framgångar och över 80 procent tyckte att deras roll värdesattes. Drygt hälften sa till och med att rollen var högt värderad. Men mätningen visar också på en viss oro inför framtiden. En av fem trodde inte att deras roll…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN