Dagens inhousebyråer är inte bara produktionsenheter för taktisk reklam, utan är i många fall inblandade i allt från produktdesign till konsumentupplevelser. De spelar allt större roll för företagen. En utveckling som forsätter och förstärks i framtiden. Inhousetrenden fortsätter. Fler än tre fjärdedelar av de svenska företag som ingår i Regis branschstudie Årets Byrå, svarade att de planerar att jobba lika mycket eller ännu mer inhouse under de närmaste åren. (Mer om det i Marknadsinsikter nummer 7, som kom i mars.) Den senaste tidens utveckling i Corona-krisens spår, kan möjligen skynda på den utvecklingen. Inhouseverksamheten har på många håll gått från…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN