Corona-pandemin påverkar oss alla. Det är svårt att veta hur man ska hantera både problemen för stunden och på längre sikt. Aldrig är kommunikationen så viktig som nu. Men det gäller också att anpassa den till situationen.

Större delen av landet och näringslivet stängs ner allt mer. De som kan, jobbar hemifrån och kontoren står tomma. Situationen kan kännas både skrämmande och hopplös. Men samtidigt som man just nu måste vidta åtgärder för att få smittan att sprida sig så långsamt som möjligt, måste man också försöka hålla företag vid liv och förbereda sig för att få hjulen att rulla igen, så snart det går.

”Just nu är det kanske viktigare än någonsin att jobba med marknadsföring eller kommunikation, eftersom varje lyckad insats kan göra stor skillnad och minsta misstag kan vara ödesdigert, eller till och med samhällsfarligt. Kommunikation i oroliga tider är viktigare än någonsin”, konstaterar Hampus Knutsson, seniorkonsult på Prime och specialiserad på krishantering.

Hampus Knutsson
Hampus Knutsson

Han menar att det finns två lämpliga förhållningssätt i en sådan här situation:

Planera för det värsta och hoppas på det bästa.
Och förvänta dig det oväntade.

”Det här är ju en extraordinär situation och nu gäller det för alla att gilla läget och göra det man kan för att minska smittspridningen, skydda riskgrupper och ta hand om både sina medarbetare och kunder. Många organisationer har haft rätt grundläggande instinkter såhär långt och valt att överreagera i krisen och vidta handlingskraftiga åtgärder, exempelvis som att låta medarbetare som kan jobba hemifrån, trots att det faktiskt inte är ett krav från myndigheterna”, säger Hampus Knutsson.

SATS, Absolut och KFC är några som agerat

Han nämner SATS som ett bra exempel. De insåg att gym är platser där smitta kan spridas och beslutade att stänga sina anläggningar av hänsyn till både medarbetare och besökare. Istället kör de nu digitala träningspass, så de som jobbar hemifrån kan träna ändå.

”Det är ett konkret sätt att ta ansvar inom ramen för sitt eget verksamhetsområde. Ett annat exempel är Absolut Vodka, som erbjudit myndigheterna att hjälpa till med produktion av handsprit. Jag tror vi kommer att se betydligt fler sådana initiativ de kommande dagarna”, säger Hampus Knutsson.

Prime har för sin del tagit fram exempelmallar på informationsmaterial som kan användas intern och externt på företagen. De finns tillgängliga för fri nedladdning på deras hemsida, där man också kan beställa dagliga uppdateringar om Coronaviruset utan kostnad (för mer information om det besök Primes hemsida för Corona-information).

Hampus Knutsson talar om hur viktigt det är att alla kommunikatörer nu ser över vilka risker och möjligheter som finns inom den egna verksamheten och hur organisationen kan bidra till att förbättra den situation vi befinner oss i.

Dessutom finns det också goda skäl att se över all marknadskommunikation och alla reklaminvesteringar som är planerade under de närmaste månaderna.

”De kan behöva stoppas eller justeras beroende på innehåll. Det vore exempelvis olämpligt med kampanjer som syftar till att dra många människor till en plats just nu. Planerade kampanjer och budskap kan slå slint när människor är oroliga och har smittskydd på näthinnan, eller kan vara pengar i sjön eftersom folk generellt inte är så mottagliga för kommersiella budskap i kris”, menar Hampus Knutsson.

En del företag har varit snabba med att anpassa sin kommunikation till den nya situationen. Hampus Knutsson nämner KFC som exempel. De drog tillbaka en reklamfilm där huvudrollsinnehavaren slickar sig om fingrarna i linje med varumärkets klassiska slogan ”Finger licking good”. Ett annat varumärke har slutat med reklam som innehåller kramar och handslag.

Hampus Knutsson påpekar att de krisvågor som varit kommer att följas av flera svall framöver, när effekterna av minskad konsumtion slår igenom ekonomiskt.

Framöver ska vi fortsatt förvänta oss det oväntade, råder han.

”Nästa våg kan få ännu större kommersiella effekter och kommunikativa behov, då förändrade konsumentbeteenden och minskad konsumtion kommer att påverka ekonomin och därmed verksamheters förutsättningar i grunden. Det här är alltså sannolikt bara början”, tror Hampus Knutsson och listar:

Fem konkreta råd för företagen i Corona-tider

1. Gilla läget och följ (minst) myndigheternas rekommendationer.

2. Isolera den dagliga bevakningen och hanteringen av situationen till en mindre krisgrupp som genomför dagliga avstämningar, så att resten av organisationen kan arbeta på så vanligt som möjligt. Inrätta regelbundna rapportering till alla medarbetare, exempelvis veckovis.

3. Se över all marknadskommunikation och gör en bedömning om planerade kampanjer relevanta eller ens lämpliga. Kommersiella kampanjer kan slå helt fel när hela samhället har Corona på näthinnan.

4. Gör en risk och möjlighetsinventering, både kommersiell och kommunikativ – fundera på hur din verksamhet kan hjälpa samhället, i stort eller i det lilla där du verkar?

5. Var lyhörd för hur medarbetare och kunder känner – och var inte rädd att förändra verksamheten utifrån förändringar i omvärlden.


Av Carin Fredlund