Den som vill få bästa möjliga effekt av en paneuropeisk kampanj kan gärna välja onsdag förmiddag i de flesta länder. Dock inte i Norden. Många europeiska varumärken, och ett ökande antal amerikanska, arbetar med gemensamma tv-kampanjer i flera europeiska länder. En nu studie av 12 europeiska marknader har identifierat när kampanjerna fungerar bäst. Man har analyserat vilka veckodagar och tider på dygnet som ger bäst effekt. Dessutom visar studien vilka som är ideala längderna på reklaminslagen. Onsdagar – och gärna onsdag förmiddag - visar sig vara bästa sändningstid i stora delar av Europa. De nordiska länderna skiljer sig dock en…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN