Reklamtröttheten ökar stadigt. Inte minst gäller det på digitala plattformar och i tv. En orsak till det växande motståndet är att vi får allt svårare att värja oss. På digitala plattformar förföljer reklamen oss och i tv förstör den tittarupplevelserna. Under de senaste 15 åren har Sveriges Annonsörers undersökt svenska folkets inställning till reklam. Resultaten är inte upplyftande. Allmänheten tycker allt sämre om reklamen. 2012 svarade i stort sett hälften av de tillfrågade (51 procent), att de var ganska eller mycket negativt inställda. I årets mätning hade den gruppen ökat till 59 procent. Bara 12 procent är ganska, eller mycket,…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN