Rekommendation avseende pitcher. Dessa rekommendationer är avsedda för uppdragsgivaren när denna i en upphandling (pitch) ska hitta en ny kommunikationsbyrå (oavsett disciplin) och annonsören bjuder in ett antal byråer till en upphandling (pitch). Rekommendationerna syftar till att skapa en urvalsprocess som ger uppdragsgivaren bättre förutsättningar att hitta den kommunikationsbyrå som bäst tillgodoser de behov man har definierat. Detta dokument täcker inte alla delarna i en offentlig upphandling. Sveriges Annonsörers och Sveriges Kommunikationsbyråers huvudrekommendationer för upphandling av kommunikationsbyrå (oavsett disciplin) Bakgrund Dessa rekommendationer är avsedda för uppdragsgivaren när denna i en upphandling (pitch) ska hitta en ny kommunikationsbyrå (oavsett disciplin) och…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN