Engelsk version. Använd denna avtalsmall för att reglera beställning och produktion av reklamfilm samt hantera rättigheterna vid fullständigt rättighetsförvärv. Använd denna avtalsmall för att reglera beställning och produktion av reklamfilm samt hantera rättigheterna vid fullständigt rättighetsförvärv. Detta avtal är avsett att reglera beställning och produktion av reklamfilm samt upplåtelse av rättigheter till den producerade reklamfilmen. Produktionsavtalet är framtaget av Sveriges Annonsörer och Film & TV-Producenterna. Uppdaterat 190506 Ur innehållet: Uppdrag,…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN