Rekommendationen ska ge vägledning för marknadsföring av alkoholdrycker utifrån de krav som ställs på marknadsföring av dessa. Rekommendationen avseende marknadsföring av alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Rekommendationen) antogs i sin första lydelse den 17 februari 2006. Den har därefter reviderats i juni 2011. I 2018-års version omfattas även marknadsföring som utgör indirekt alkoholreklam. Rekommendationen är gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier och Sprit & Vinleverantörsföreningen. Senast uppdaterad den 1 juni 2018…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN