För första gången finns nu en vetenskaplig studie över vad som utmärker den svenska reklam som gett mest effekt. En kandidatuppsats från Stockholms universitet har studerat tre års bidrag till 100-wattaren. Det är studenterna Lovisa Krantz och Desirée Lundberg som, under handledning av Niklas Bondesson,vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms Universitet, har skrivit kandidatuppsatsen ”Vad utmärker reklam som ger störst effekt?”. En kvantitativ studie som också gav dem högsta betyg. Studenterna konstaterar att de kunskaper vi har om vad som gör att reklam får effekt baserar sig på internationella mätningar. Inte minst från britterna Les Binet och Peter Field, som studerat mer än 30 års bidrag från…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN