Syftet med marknadsföring är effekt. Vilken effekt och hur man mäter dem, är en viktig fråga för varje företag. Emotionell kommunikation i tillräcklig omfattning, som gör varumärket till en kändis, är en väg till de effekter man eftersträvar. Svenska språket är ibland lite fattigt, när det gäller varumärken och marknadskommunikation. Många ord och uttryck är engelska och blir otydliga i översättning. Det är en förklaring till varför vi lätt blandar ihop effektivitet med effekt (som på engelska skulle heta efficiency och effectiveness). Mats Rönne Mats Rönne som bland annat ingår i projektgruppen bakom Sveriges Annonsörers Effektinitiativet, har studerat 100-wattarens 30-åriga historia…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN