Hur får man människor att välja just mitt varumärke? Vad ska man göra för att stärka deras motivation, så att valet blir ”rätt”? Frågan kan vara fel ställd. Det kanske snarare handlar om att röja undan hindren för att de ska välja mitt varumärke. Om man vet varför människor agerar som de gör i olika situationer, blir det också lättare att påverka deras handlingar. Niklas Laninge, som är psykolog och ansvarig för behavioral insights på PBM, har samlat ett stort antal insikter från forskning och empiriska data om psykologi, beteendeekonomi och beslutsfattande. Tillsammans med Arvid Janson, designer och civilingenjör med inriktning på teknisk…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN