Som en del av Effektinitiativet har vi på Sveriges Annonsörer tagit fram guiden Snacka om Effekt! Strategi. Syftet är att sprida kunskap och väcka diskussion kring effekt samt ge konkret vägledning till dig som vill få ut mer av din marknadsföring. En bra strategi ger effekt och skapar resultat. I den här guiden får du vägledning i hur du skapar en sådan, baserat på praktisk erfarenhet från ledande strategikonsulter och forskare. Guiden utgår från sex egenskaper som utmärker en bra strategi med förklaringar och exempel. Den tar även upp egenskaper som utmärker en dålig strategi och vilka konsekvenser dessa får. Del av innehåll: En bra strategi … ... gör tydliga vägval som påverkar resursfördelningen … adresserar den viktigaste utmaningen eller möjligheten … har en tydlig koppling till organisationens långsiktiga målsättningar … koordinerar helheten … beaktar organisationens förmågor … är enkel att förstå   Som medlem kan du: Ladda ner guiden…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN