Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning
Konsumentenheten
Mikael Pauli
103 33 Stockholm

Yttrande avseende ”Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen” (Ds 2015:45)

Sveriges Annonsörer är intresseorganisationen för landets annonsörer och bildades 1924. Sveriges Annonsörer är världens största annonsörorganisation och har idag ca 570 medlemsföretag som tillsammans står för hälften av de samlade reklam- och medieinvesteringarna i Sverige. Som intresseorganisation och marknadschefens bästa vän hjälper vi annonsörerna att arbeta mer effektivt och ansvarsfullt med reklam, media och deras varumärken.

Sveriges Annonsörer ansluter sig i sin helhet till yttrandet inlämnat av Näringslivets delegation för marknadsrätt (NDM).

Stockholm den 14 december 2015

Sveriges Annonsörer
Anders Ericson, vd