Pendeln börjar svänga. Många marknadsförare har för avsikt att satsa mer på långsiktigt varumärkesbyggande under de närmaste åren än på kortsiktig taktisk performance marketing. WARC-rapporten ”The Marketer’s Toolkit 2020”, bygger på omfattande internationella studier och presenterades översiktligt i Marknadsinsikter i januari. Fem områden som påverkar marknadsförarnas framtid presenterades: samhälle, teknik, ekonomi, marknadsföringsindustrin/branschen och politiken. WARC har sedan följt upp dessa områden mer detaljerat och har, när det gäller området Ekonomi, konstaterat att 70 procent av de seniora marknadsförarna höll med om att man överinvesterat i performance marketing. Nära hälften, 40 procent, förutsåg ökade varumärkesinvesteringar i framtiden. Inte minst de digitala…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN