”Tolkningsråd för barnreklamförbudet i tv” är framtagna av Näringslivets Delegation för Marknadsrätt (NDM) och Konsumentverket. Annonsörföreningen är medlemmar i NDM och har varit aktiva vid framtagandet av tolkningsråden. Tolkningsråden ska tjäna som vägledning särskilt för annonsörer, reklamproducenter, reklamfilmsproducenter och programföretag. Anledningen till att dokumentet har tagits fram är att barnreklamförbudet i radio- och tv-lagen är otydligt formulerat samt att vägledning saknas i lagens förarbeten och i praxis. Denna brist i kombination med den stränga påföljd som kan utdömas vid överträdelse av förbudet har skapat stor osäkerhet hos bl.a. annonsörerna. Man bör hålla i minnet att nedanstående endast är ett försök…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN