De flesta säger sig veta att ett starkt varumärke är viktigt för tillväxt och lönsamhet. Ändå vet få hur man bygger och vårdare varumärken. En ny rapport från Financial Times och IPA visar att över hälften av företagsledarna själva tycker att deras kunskaper är medelmåttiga eller dåliga. Och bara 20 procent av marknadsförarna tycker att starka varumärken är ”mycket viktiga” för ökad lönsamhet. Men det finns tydliga bevis på hur ett tydlig varumärkesfokus bidrar till ökad lönsamhet. Immateriella tillgångar står för den allra största delen av ett företags marknadsvärde idag. Enligt beräkningar svarar dessa tillgångar för 84 procent av värdet…

Den här sidan är bara för dig som medlem. Vänligen logga in för att fortsätta läsa. Om du inte är medlem? Läs mer om vårt medlemskap eller kontakta oss.

LOGGA IN