2020 – året då vi ställde om dubbelt upp

I slutet av 2019 beslutades det om en nystrategi för Sveriges Annonsörer som bygger på ökat medlemsvärde, tydligare fokus på viktiga frågor, större möjligheter för medlemmar att engagera sig samt digitalisering. Under Q1 2020 hade vi fullt fokus på att påbörja implementeringen och transformationen. Vi lanserade bland annat ”Marknadsinsikter” och en egen app samt digitaliserade våra fysiska seminarier. Sedan kom coronapandemin och med den helt nya förutsättningar. Tack vare att vi redan hade hunnit en bra bit på vår digitaliseringsresa lyckades vi ställa om snabbt och kunde genomföra årets samtliga planerade seminarier och event i digitalt format.

Läs mer om vårt år 2020 i Verksamhetsberättelsen 2020:

Verksamhetsberättelse 2020