Lathund för jämställd kommunikation

Denna modell är framtagen av av jämlikhets- och kommunikationskonsult Frida Stjernholm, Add Gender i samarbete med Sveriges Annonsörer. Den kan användas som ett redskap för att arbeta för en mer jämställd kommuniaktion.

Lathunden fungerar som en checklista och ger dig några punkter att tänka på samt tips på hur du kan testa din reklamkampanj innan lansering.

  • Vem syns och hörs?
  • Vem är aktiv/passiv?
  • Vem har makten?

Biblioteket: Lathund för jämställd kommunikation 2017 front