Bli en bättre köpare av media

Kanske arbetar ni i huvudsak med egen och/eller förtjänad media, och väldigt lite köpt media. Kanske så känner ni att ni inte har något behov av en mediebyrå. Oavsett vilket så kan det ibland vara en god idé att ha en oberoende tredje part, som Sveriges Annonsörers medierådgivare Stefan Barholm, vid sin sida.


Innehåll

I medierådgivningstjänsten ingår kvalificerad medierådgivning inom alla huvudmedieområden i syfte att leverera effektivast möjliga medieplan för varje givet tillfälle för olika annonsörer med olika behov. Målet är alltså att bistå dig som medlem med råd och stöd, så att du kan bli en bättre medieköpare.


Pris

Löpande medierådgivning offereras separat och faktureras med ett rabatterat timarvode för dig som medlem i Sveriges Annonsörer efter överenskommet behov och upplägg.


Boka möte

Kontakta Stefan via mail stefan.barholm@annons.se eller telefon 0707-59 13 37, och boka in ett möte redan idag!


Tillbaka till Medierådgivning

Kontakta Stefan och boka in ett möte redan idag!

Stefan Barholm
Mediebyråvalsrådgivare
stefan.barholm@annons.se
0707 - 59 13 37