Marknadsjuridisk rådgivning

Kontakta Sveriges Annonsörers jurist Niklas Briselius eller vår extra resurs Cecilia Torelm Tornberg, partner på Advokatfirman MarLaw, när du vill undvika obehagliga juridiska överraskningar i ditt arbete med marknadskommunikation. Den marknadsjuridiska rådgivningstjänsten är exklusiv och helt kostnadsfri för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Niklas Briselius
Jurist
niklas.briselius@annons.se
Mobil: 0733-77 08 39

Cecilia Torelm Tornberg

Cecilia Torelm Tornberg
Advokat
cecilia.torelm@marlaw.se
Mobil: 0733-59 50 68

Experthjälp inom reklam- och marknadsjuridik
– helt kostnadsfritt!

Juristernas främsta uppgift är att vara grundligt pålästa inom den specifika lagtext som berör marknadsföringsbranschen. Detta för att kunna vara effektivt bollplank för alla medlemmar. Sveriges Annonsörers juridiska rådgivningstjänst är aldrig längre bort än ett telefonsamtal och kan rädda dig från kostsamma klavertramp.

Ofta kan din medlemsavgift snabbt tjänas in av ett samtal till våra jurister. Vår marknadsjuridiska rådgivning är enormt uppskattad då den kan vara snårig att förstå och ta sig igenom.

Sveriges Annonsörer erbjuder juridisk rådgivning inom:

  • Marknadsföringslagen
  • Samarbetsavtal för byråtjänster med mera
  • Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
  • Upphovsrätt och designskydd

Vi erbjuder även utbildning inom reklam- och marknadsjuridik.

Sveriges Annonsörer är medlemmar i:

NDM