Läromedlet som utbildar morgondagens smartaste konsumenter!

Media Smart är ett internationellt initiativ som lanserades i Sveriges 2006 av Sveriges Annonsörer.Materialet är utarbetat för att passa in i den svenska läroplanen och finns för alla årskurser i grundskolan samt för gymnasiet.

Läromedlet innehåller bland annat lektionerna:

 • Vad är reklam?
 • En dag på nätet och framför tv:n
 • Att granska reklam
 • Reklam, barn och ungdomar
 • Reklam, kändisar och sponsring
 • Regler och lagar, vad kan du göra?
 • Politisk reklam

Lektionerna låter barnen reflektera över hur de möts av olika budskap. Tillsammans i helklass eller mindre grupper får de diskutera olika frågeställningar, se på reklamexempel och även arbeta med övningar kopplade till respektive lektion.

Materialet är helt digitalt och läraren loggar in på mediasmart.se och kan arbeta med materialet direkt och helt utan kostnad.


På gång 2016

 • En ny, förbättrad webb kommer att lanseras
 • Lilla handboken för reklam och media kommer att uppdateras
 • Läromedlet för högstadiet och gymnasiet kommer att uppdateras
 • Vi finns på plats på Skolforum - Sveriges största mässa för lärare
 • Tävlingen Media Genier kommer att genomföras för fjärde året

Reklamtävlingen Media Genier

Tävlingen Media Genier vänder sig till elever i årskurserna 4-6. Tävlingen lanserades 2013 med syfte att låta eleverna få en inblick i hur reklam skapas, att reflektera över målgrupper och kanaler, att få en förståelse för reklam och att få ett kvitto på vad de lärt sig. Sist, men inte minst har de chansen att vinna pengar till klasskassan.

Media Genier 2016 är öppen för bidragsinlämning till den 27 oktober 2016


Vinnarna 2015 var Klockargårdsskolan som tog hem förstapriset för sin kampanj "Alla har drömmar" som imponerade stort på juryn som skrev så här i sin motivering:

Genom att i reklamfilmen visa på barnens önskningar istället för deras utsatthet har eleverna lyckats få till en kommunikation som berör men samtidigt inger hopp. Barnens önskningar, formulerade och framförda på barns vis, förstärker budskapet och förståelsen för hur viktigt Min Stora Dags uppdrag är. Man känner att man vill engagera sig. Bidraget uppfyller ställda krav och bygger på en tydlig idé som går att använda i flera kanaler utifrån målgrupp, i enlighet med elevernas formulerade strategi.”

Klockargårdsskolan


Tillbaka till På agendan

Självreglering rund fri

Självreglering

Med frihet kommer ansvar. Därför förespråkar Sveriges Annonsörer egenåtgärder och självreglering. Förutom Media Smart och Reklamombudsmannen stöder vi bland annat DM-nämnden och NIX-telefon.

Läs om självreglering


På agendan rund fri

På agendan

Sveriges Annonsörer står alltid på annonsörernas sida och driver frågor i våra medlemmars intressen. Tillsammans visar vi att effektiv reklam gör nytta. För näringslivet, för individen och för samhället i stort.

Läs om vårt opinionsarbete