Innehåll

På mötet kommer ni gå igenom:

  • Hur man kan uppnå ett ömsesidigt bra och givande samarbete mellan annonsör och mediebyrå.
  • Hur den aktuella situationen ser ut och vad som kan tänkas förbättras.
  • Vilka mål och behov av kommunikation och medieval som du och din organisation har just nu.

Utifrån detta och allt som kommer fram under diskussionen försöker ni fastställa vad som behövs för att utveckla befintligt mediebyråsamarbete alternativt hitta ny eller nya samarbetspartners.

Efter mötet får du en sammanställning av det ni kommit fram till i form av ett opartiskt och professionellt utlåtande som också ger en anvisning hur du ska gå vidare med mediebyråsamarbetet i framtiden.

Genom en mediebyråanalys får du:

  • Ett kvitto på att du och ditt företag/organsisation är inne på rätt linje vad gäller ert mediebyråsamarbete.
  • Hjälp att definiera områden för förbättring.
  • En formell rapport att gå tillbaka till och använda som internt styrmedel.

Pris

En 90 minuters skräddarsydd mediebyråanalys är kostnadsfri för dig som medlem i Sveriges Annonsörer.

Inom mediebyråvalsrådgivning kan du även få hjälp med att upphandla ny mediebyrå och få tillgång till kontinuerlig löpande rådgivning om du inte har någon mediebyrå. Båda offereras till rabatterat medlemspris.


Boka tid

Kontakta Stefan och boka in ett möte redan idag för att få en indikation på hur väl dina mediebyråsamarbeten fungerar. Du når honom via mail stefan.barholm@annons.se eller telefon 0707-59 13 37.


Tillbaka till Medierådgivning

Kontakta Stefan och boka in ett möte redan idag!

Stefan Barholm
Mediebyråvalsrådgivare
stefan.barholm@annons.se
0707 - 59 13 37