Du har säker läst rubrikerna om ”cookiedöden” men inte reflekterat så mycket på det då det är mer en teknisk fråga. Men detta är absolut en högaktuell fråga för alla marknadsförare som annonserar digitalt då allt man gör idag bygger på tredjepartkakor (eller pixlar).

Låt mig förklara vilka delar av din digitala annonsering som kommer påverkas.

All medieplanering och köp programmatiskt bygger på att du skapar målgrupper baserat på kakor. När tredjepartskakorna försvinner kommer en stor del av den programmatiska annonseringen inte längre fungera. Den bygger på att man följer användarna på nätet och skapar målgrupper för exponering av annonser för på olika webbplatser med hjälp av kakor.

Alla som jobbar med retargeting på nätet kommer också drabbas då retargeting baseras på att man satt upp en webbkaka på användaren för att kunna rikta samma erbjudande på olika webbplatser. Den möjligheten försvinner nu.

Frågan är varför Safari och snart Google Crome blockerar tredjepartskakor. Det handlar om dataprivacy och att man vill vara rustad innan lagstiftningen om e-privacy kommer. Man vill redan nu vara förberedd på vad som komma skall.

Påverkar kakdöden Facebook undrar du kanske? Svaret är att det gör det inte då man jobbar med mätpixlar. Men e-privacy-lagstiftningen kommer även den att gälla Facebook. De kommer inte heller få fortsätta med sina pixlar som de gör idag om lagen träder i kraft. Så svaret är ja även sättet som du annonserar på på Facebook kommer att drabbas. Vi vet ännu inte hur och vi har inte hört något om Facebook kommer hantera e-privacy när eller om den träder i kraft.

Kan jag köra på som jag har gjort och hoppas att frågan löser sig av sig självt? Svaret är nej, du måste ändra ditt sätt att annonsera om du har stor andel av din mediebudget i digitala medier.

Vad ska jag göra istället?

Det är dags att gå tillbaka till det som vi alltid har gjort. Gör hemläxan om vilka dina målgrupper är. Du har värdefull data i CRM-system, kundklubbar och e-postadresser för nyhetsbrev.

Ta reda på din målgrupps mediebeteende och skapa en medieplan utifrån det så att du kan möta din målgrupp i de medier som de använder. Sedan handlar det om att gå ut i de räckviddsmedier och nischmedier som din målgrupp använder och annonsera i dem med smarta annonser som är anpassade till mediekontexten. Då kommer du få bra effekt.

Tips när du pratar med din mediebyrå, eller mediaavdelning om du kör in-house

1. Fråga om medierna du annonserar i passar din målgrupp
2. Fråga hur stor andel av annonserna som har visats för riktiga människor
3. Fråga hur stor del av annonsen som har visats och hur länge den har visats
4. Fråga i vilken kontext som dina annonser har visats

Varför ska du ställa dessa frågor?

1. De som är i din målgrupp har större sannolikhet att köpa din produkt
2. Bara riktiga människor kan köpa din produkt, robotar har inga pengar
3. Tiden som man exponeras för annonsen påverkar effekten linjärt ¬¬– mer tid mer effekt
4. Med relevant kontext ökar effekten avsevärt mot att visa annonser i fel kontext

Av Peter Mackhé, Medieexpert
peter.mackhe@annons.se

 

 

Peter Mackhé