Media Audit Guide

Sveriges Annonsörer vill alltid hitta nya sätt att förtydliga och göra skillnad för varje medlem. Under det senaste året har det kommit upp en del frågor från våra medlemmar om hur datakällor ska eller inte ska hanteras och hur det påverkar processer som följer upp medieinvesteringar.

Vad krävs av aktörer som verkar inom mediebranschen för att de ska kunna utföra sina tjänster på ett säkert och korrekt sätt? Hur ser det ut hos våra mediebyråer och auditörer? Med anledning av att vi behöver säkerställa metoder, processer, och hantering av datakällor finns det en hel del otydligheter om vad som egentligen är rätt och vad ni som annonsör bör tänka på. Vilka krav behöver ni ställa på era byråer och hos de aktörer som auditerar media?

För att ge extra fokus och belysa frågor som handlar om auditörena har vi satt ihop en kort och enkel guide som förklarar hur en auditör bör vara sammansatt. Vad som krävs av dem, samt vilka metoder, processer och datakällor som behövs för att de ska kunna utöva sina tjänster. Vi har skrivit guiden i enlighet med riktlinjer från WFA, World Federation of Advertisers (WFA) och i samförstånd med mediebyråernas intresseorganisation, Sveriges Mediebyråer.

Sveriges Annonsörer och Sveriges Mediebyråer har kommit överens om rekommendationer som ska gälla som riktlinjer för media auditering för att säkerställa sekretess och professionalitet:

 • Garantera säkerhet och konfidentialitet för annonsörens data
 • Garantera att en datapool som används för utvärdering ska vara av relevant storlek för att säkerställa konfidentialitet av annonsörens data.
  • Annonsören kan välja att inte delge sin egna data i datapoolen.
  • Annonsören ska erhålla detaljer om poolens storlek, struktur och metod för prisjämförelse.
  • Annonsören ska informeras om hur deras egen storlek är i förhållande till andra aktörer i poolen.
 • Säkerställa att ingen information om annonsören eller mediebyrån och deras leveranser, research eller metod ska delges en tredjepart enligt gällande non-disclosure agreement, ett så kallat NDA Garantera att de äger datarättigheter för all data de processar inom ramen för respektive audit och att de köper all relevant rådata från marknadens lokala aktörer (1:a partsdata) för att säkerställa valideringoch utvärdering av medieköp
 • Säkerställa att de har tillgång till och använder likställd målgruppsdata som annonsörens mediebyrå för att kunna göra en korrekt utvärdering
 • Om auditören genomför en medieprisjämförelse i en pitch ska annonsören erhålla detaljerad information om metod och tillvägagångsätt

Vi vill att ni på ett bra sätt ska kunna ta ställning till en auditörs erbjudande och bli säkrare och bättre på att ställa krav inför ett potentiellt samarbete.

Dela gärna guiden med din ledningsgrupp, inköpsavdelning och kollegor. Det är viktigt att vi har samsyn och verkar för att vara tydliga med vilka krav vi ställer på leverantörer.

Innehåll i Media Audit Guide:
 • Vikten av en oberoende och objektiv aktör
 • Sekretess och professionalism
 • Transparens och ägande av data
 • Viktiga överväganden och frågeställningar

Är du medlem & vill ladda ner guiden?

Logga in med ditt Sveriges annonsörer-konto och ladda ner guiden.

Ladda ner guiden här

Har du inte aktiverat ditt konto eller glömt ditt lösenord?

Läs hur du gör här