Reklam, ja tack!

Sveriges Annonsörer är en flitig debattör som alltid står på annonsörernas sida och driver frågor i våra medlemmars intressen. Sveriges Annonsörer initierar dessutom regelbundet egna kampanjer, ofta i samarbete med andra intressenter för att lyfta och skapa opinion kring en specifik fråga som är aktuell.


2017 – Reklam – inte bara störande

För att lyfta reklamens rolls i samhället startade vi initiativet ”Reklam – inte bara störande”.  Syftet var att lyfta vad reklamen har för positiva effekter och målet var att öka förståelsen för reklamen och vilket samhälle vi skulle ha utan den. Kampanjen rullade under sommaren i press, tunnelbanor, radio och TV. Kampanjen ville visa en förståelse för att man visst kan tycka att reklamen är jobbig, tråkig och störande men att alternativet: en värld utan reklam skulle innebära att mycket av det vi dagligen tar del av inte skulle finnas. Initiativet togs fram i samarbete med Forsman & Bodenfors.

Swe_reklam_inte_bara_storandeFotboll_reklam_inte_bara_storandesocial_reklam_inte_bara_storandeDubbel_reklam_inte_storande

 

2012 – Trött på reklam?

Reklamen är mycket viktigare än många tror. Den är en förutsättning för demokrati och yttrandefrihet, likväl som ett verktyg för att skapa jobb och välstånd. Näringslivet är samhällets motor och reklamen är smörjmedlet som håller den i gång.

 

 

2012 gjorde Sveriges Annonsörer en kampanj tillsammans med Forsman&Bodenfors, vars syfte var att få svenskarna fundera över vilken roll reklamen har i samhället.

Som en del av kampanjen "Trött på reklam?" så kunde reklamtrötta svenskar tävla om en resa till världens enda "reklamfria" land, Nordkorea. I september 2013 åkte en delegation bestående av Sveriges Annonsörers vd Anders Ericson, pressansvarig Erik Huss samt vinnaren av tävlingen, Anders Högmark och hans vän. En sammanfattning av resan kan du läsa i artikeln Expedition Nordkorea är nu avslutad, och i vår gästblogg I Nordkorea kan ingen höra dig skrika på Hammer&Hanborg.

Bilderna från resan är privata, och tagna av Erik Huss, Anders Ericson samt Mikael Hellström. Samtliga bilder från resan hittar du på Sveriges Annonsörers Facebooksida.


2010 – En politisk fråga

Kampanjen "En politisk fråga" drev vi tillsammans med Sveriges Kommunikationsbyråer, inför riksdagsvalet 2010. Syftet var lyfta frågan om kommunikationens goda egenskaper för landets beslutsfattare – våra riksdagsledamöter. Tanken är att annonsen ska få politiker att förstå att svensk ekonomi bygger på ett kommunikationsvänligt företagsklimat och att en god idé för en produkt eller tjänst inte är lönsam förrän den kommunicerats till konsumenten.

– "Annonsen vänder sig i första hand till politiker och bland dem råder fortfarande en stor okunskap om kommunikationens goda effekter. Som representanter för landets annonsörer vill vi tillsammans med Sveriges Kommunikationsbyråer, lyfta frågan och skapa debatt om vikten av kommunikation för landets ekonomi", säger Anders Ericson, vd på Sveriges Annonsörer.


2009 – Marknadsföring i lågkonjunktur

2009 publicerade Sveriges Annonsörer kampanjen Marknadsföring i lågkonjunktur tillsammans med Forsman & Bodenfors. Syftet med kampanjen var att påminna landets företag och organisationer om hur lönsamt och effektivt det är att satsa på marknadsföring i sämre tider för att sedan skörda frukterna i högkonjunktur.

Kampanjen pågick under sommaren 2009 och bestod av helsidesannonser kreerade av Forsman & Bodenfors i samarbete med Sveriges Annonsörer. Förutom annonser ingick bland annat en kampanjfilm med Micael Dahlén, professor vid Handelshögskolan i Stockholm, och en specialskriven text med vassa argument och sanningar om marknadsföring som en nödvändighet i dåliga tider, författad av reklam- och medieskribenten Carin Fredlund.


2008 – En värld utan reklam

Reklam associeras av många som något negativt, alltifrån för många reklamavbrott i tv till för mycket direktreklam i brevlådan. Syftet med annonskampanjen "En värld utan reklam" var därför att få den reklamtrötte och alla andra med en åsikt om reklam att reflektera över allt gott reklam bidrar till. Som att reklam är ett av de bästa verktygen för att skapa tillväxt. Eller att reklam är en förutsättning för vår mediekonsumtion. Och kanske det viktigaste, att reklam bidrar till att hålla ett samhälle öppet.

 

– "Vi kan inte längre betrakta reklam som en egen levande organism i samhället. Reklam lever i allra högsta grad i symbios med den ekonomi och det demokratiska samhälle vi vill bevara. Utan möjlighet till fri kommunikation dör reklamen och då dör också vårt samhälle", sa Anders Ericson, vd Sveriges Annonsörer vid kampanjstarten.


2005 – Egenåtgärder

 


I samband med att Annonsörföreningen bytte namn till Sveriges Annonsörer genomfördes en kampanj med syfte att belysa vikten av fungerade egenåtgärder. Målet var att hålla debatten levande om etik och frivilliga överenskommelser, vilket ju trots allt handlar om tryck- och yttrandefrihet. Som intresseorganisation för landets annonsörer försvarar vi ständigt den rättigheten.


2003 – Tuffa tider

2003 lanserade Sveriges Annonsörer (då Annonsörföreningen) kampanjen Tuffa tider för att belysa vikten av att investera i marknadskommunikation under en lågkonjunktur. Kampanjen tog fäste i den forskning som visar att allt för kraftiga neddragningar i reklam och övrig kommunikation under en lågkonjunktur riskerar att straffa sig i längden. Företag som sköter sina varumärken under sämre tider får en positiv hävstångseffekt när konjunkturen väl vänder uppåt.

Målgruppen för kampanjen var främst ledningen inom större annonserande företag och de som ansvarar för budgeten. Kampanjen gick framförallt i landets morgontidningar.


Tillbaka till På agendan

Remisser

Sveriges Annonsörer är remissinstans gällande frågor om marknadsjuridik. Du hittar alla remissvar och utlåtande i vårt arkiv.

Se alla remisser


Pressrum

Här hittar du alla pressmeddelanden och kan ladda ner logotyper och bilder från Sveriges Annonsörer.

Till pressrummet


Pressfrågor?

Kontakta Sveriges Annonsörers vd Hanna Riberdahl via mail eller på telefon 0702-29 66 90.

Maila Hanna