Branschinitiativ

Påverkan

Sveriges Annonsörers medlemmar kan vara bolag, föreningar eller myndigheter. Men de har alla gemensamt att de är köpare av reklam och marknadskommunikation. Det skapar en särställning som gör vår intresseorganisation unik i vår möjlighet att påverka, då vi alltid står på annonsörernas sida. Och även om vi har goda samarbeten med andra intresseorganisationer sätter vi alltid annonsörerna främst. Det återspeglar sig naturligtvis i våra remissvar till regeringskansliet och Konsumentverket m.fl. där vi gör våra analyser och bedömningar utifrån annonsörernas perspektiv.

Läs våra remissvar

Yttrandefrihet

Sveriges Annonsörer är för en stark yttrandefrihet. Samtidigt förstår vi att yttrandefriheten i vissa fall måste begränsas i samband med marknadsföring, i synnerhet när det gäller känsliga produkter och tjänster. Men begränsningar av yttrandefriheten kan inte göras godtyckligt, även om det ”bara” handlar om reklam och marknadskommunikation.

Yttrandefriheten gäller för alla, även för kommersiella företag. Vi tror på snabbrörliga och effektiva egenåtgärder framför stelbent lagstiftning som begränsar yttrandefriheten. Vi tror på eget ansvar och på näringslivets (annonsörernas/marknadsförarnas) förmåga att hålla rent framför egen dörr.

Vårt arbete för egenåtgärder är visserligen lagstiftningspreventivt men i lika hög grad ett uttryck för att annonsörerna ska hålla en hög grad av ansvar och etisk standard i sin marknadsföring. En stark kommersiell yttrandefrihet får inte innebära missbruk av densamma. Marknadsföring ska inte vara vilseledande och otillbörlig och ska i övrigt vara förenlig med god marknadsföringssed.

Egenåtgärder

Sveriges Annonsörers arbete med egenåtgärder är och har genom åren varit betydande.

Redan 1989 var vi med och bildade Näringslivets Etiska Råd mot Könsdiskriminerande reklam, ERK som i 20 år arbetade mot sexistisk och schabloniserande reklam. ERK bildade genom åren en bra etisk grund som sedermera Reklamombudsmannen, RO tog över vid bildandet 2009.

Sveriges Annonsörer var en av initiativtagarna till RO som sedan 2009 har prövat anmäld reklam enligt Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation. I stiftelsen arbetar vi löpande genom våra fyra styrelseplatser, i syfte att utveckla och förbättra Sveriges största egenåtgärdsprogram.
Läs gärna mer om RO:s egenåtgärdsarbete.

Sveriges Annonsörer är en av huvudmännen bakom rekommendationen avseende marknadsföring av alkoholdrycker, läs mer om Alkoholgranskningsmannen.

Vi har styrelserepresentation i NIX telefon och Näringslivets Delegation för Marknadsrätt, NDM. Vi finns även representerade i DM-nämnden (nämnden för direktmarknadsföring).

Har du frågor?

Niklas Briselius och Tobias Eltell

Om du har frågor om våra roller, kontakta gärna våra jurister.

Niklas Briselius
niklas.briselius@annons.se
0733-77 08 39

Tobias Eltell
tobias.eltell@annons.se
0766-29 12 90

Axplock av våra medlemmar.

Logo ABB
Logo AMF
Logo Axfood
Logo Barncancerfonden
Logo Clas Ohlson
Logo H&M
Logo IKEA
Logo Klarna
Logo Max
Logo P&G
Logo Scandic
Logo SEB