Kalendariet

Online video och YouTube – Google visar hur du lyckas

Seminarium | Stockholm

Vid det här laget har nog ingen missat att människor konsumerar enorma mängder online video. Och vi vet att hur man konsumerar video har förändrats - från bestämda tider och limiterat utbud, till on-demand och oändligt mycket innehåll att välja på.

Kurs: Hur skapar man framgångsrik kommunikation?

Utbildning | Stockholm

Den här kursen syftar till att deltagarna ska bli ännu bättre köpare av marknadskommunikation genom att skapa en större förståelse för hur man ska jobba med sina byråpartners. Kursen vänder sig till dig som jobbar med reklam, PR och varumärken och i samarbete med en eller flera byråer.

Malmö: Stärk varumärket med visuell kommunikation

Seminarium | Malmö

Allt kommunicerar, och med den ökade digitaliseringen är kontaktytorna fler än någonsin. För att bygga ett starkare, tydligare och långsiktigt mer trovärdigt varumärke krävs insikt i vad ni kommunicerar genom alla era kontaktytor. Vilka värden signalerar ni? Vilka känslor talar ni till? Möter ni er målgrupps emotionella behov?