Kalendariet

How to shape the future

Seminarium | Stockholm

Teknikens framfart har inte bara förändrat världen utan även konsumenterna har förändrats med den och ställer helt andra krav. 

Trendstudie: 2020 Global Marketing Trends

Seminarium | Stockholm

Under 2019 har Deloitte genomfört en global studie där sju nyckeltrender inom marknadsföring identifierades. Trender som de flesta företag kommer behöva fokusera på framåt för att stärka sitt varumärke samt utveckla och effektivisera sin marknadsföring.

Nätverket Inhouse

Nätverksträff | Stockholm

Den här nätverksträffen passar dig som jobbar på en inhouseavdelning eller funderar på att ta hem delar av kommunikationen inhouse och vill lära av andra och dela med dig av dina erfarenheter till kollegor i branschen.

Nätverket Effekt

Nätverksträff | Stockholm

Den här träffen är till för dig som jobbar med marknadskommunikation och vill diskutera effektfrågor tillsammans med kollegor i branschen.