Nätverk

Projektteam

Tre projektteam som driver arbetet med de strategiska branschinitiativen – Effekt, Cross Media Measurement och Transparens, Etik & Ansvar.

För att effektivt kunna driva arbetet inom de tre strategiska branschinitiativen etablerar vi tre projektteam med personer med stor erfarenhet inom respektive område.

Projektteamen bemannas upp av rätt resurser och kan utifrån uppdraget bestå av medlemmar, forskare, konsulter, byråer och medier. Minst en medarbetare på Sveriges Annonsörer är delaktig i teamet. Totalt består teamen av mellan 6-8 deltagare.

Projektteamen ansvarar för att operativt driva arbetet med de strategiska initiativen.

De tre projektteamen är:

Effekt
Cross Media Measurement
Transparens, Etik & Ansvar (startar igång i Q3 2020)

Projektteam Effekt består av:

Mats Rönne
Anne Gro Gulla
Daniel Collin
Niklas Bondesson
Ulrika Strallhofer
Hanna Riberdahl

Projektteam Cross media Measurement består av:

Fredrik Hallberg
Sofie Westerstrand
Peter Mackhé

En projektledare kommer finnas i varje projektteam som är ytterst ansvarig för projektplan, road map, resursoptimering. Det är projektteamet som är ansvariga för exekvering av plan och leveranser. Projektteamet har också i uppdrag att säkerställa samarbeten och samverkan med övriga parter, t ex andra intresseorganisationer, som är nödvändig för initiativet.

Till stöd för varje projektteam kommer det att finnas en kommitté som fungerar som referensgrupp och strategiskt bollplank till teamet. Kommittéerna ska ge feedback på progressen inom initiativen, input på prioriteringar samt vid behov kunna stärka upp projektteamet för specifika leverabler.

Läs mer om våra seminarium, event och utbildningar