Reklamrapporten 2012 - Svenskarnas inställning till reklam

Nyckeln till framtidens reklam ligger i förståelsen för hur morgondagens konsumenter tänker. Och det är lika bra att tala klarspråk: Svenska folket har under den tiden blivit klart mindre positivt inställda till reklam. Samtidigt förstår de flesta att reklam är viktigt ur både ett samhällsekonomiskt och ett företagsekonomiskt perspektiv. Man kan med andra ord tala om ett slags glapp mellan den personligt upplevda bilden av reklam och förståelsen av kommunikationsindustrin, som en av de viktigaste byggstenarna i en marknadsekonomi.

I rapporten får du resultatet av en undersökning som genomförts i samarbete med Novus för att kartlägga svenska folkets inställning till reklam. Resultatet är sammanställt i en lättläst och överskådlig rapport med analyser samt reflektioner från såväl Sveriges Annonsörers vd, Anders Ericson, som Patrik Riese, ordförande i Sveriges Annonsörers styrelse samt vd för Volkswagen Finans.

Hela rapporten hittar du här

Consumers driving the digital uptake

IAB Europe and McKinsey & Company sept 2010.

The Internet medium has witnessed rapid user adoption of ad-based services. This has in turn highlighted the issue of disturbance due to advertising format intrusion as well as the risk of data abuse (i.e., consumer privacy issues).

In 2010, IAB Europe asked McKinsey & Company to deliver an independent assessment of the consumer surplus of digital services financed by online advertising. This report provides the main findings of that assessment. The assessment was based on a review of secondary research and on original conjoint-based market research estimates of users’ benefits from 16 ad-funded Web services. This research was designed and conducted in the course of Spring 2010 in six major countries: France, Germany, the UK, Spain, Russia, and Italy.

Previous research had already suggested that ad-based Web services provided considerable value to Internet users. We believe, however, that this early research suffered from shortcomings that undermined its validity. Among these shortcomings were a narrow set of application services and/or the methods chosen to calculate the value derived from the Internet (e.g., using time spent as a proxy for value, or directly stated willingness to pay). The other problem with the previous research was that it was several years old and mostly US-centric.

The new research summarized in this white paper offers a more robust and comprehensive method for measuring both product and/or service benefits, as well as the likely disturbance associated with using Web services.

Reklamen är livsviktig - Ett annorlunda forskningsprojekt

Ett forskningsprojekt om hur reklam bidrar till samhällsutvecklingen som genomfördes 2006, men som fortfarande är aktuell. Projektet genomfördes av Centrum för konsumtionsvetenskap, CFK, vid Handelshögskolan i Göteborg och Associationfor Design and Advertising, ADA.

Projektet gick ut på att interaktivt, tillsammans med inbjudna reklamare, ta reda på vad reklamen kan göra för att förbättra samhället.

Istället för att utgå från och bestämma vad som är bra eller dålig reklam ville man i projektet ta reda på hur branschen såg på och arbetade med att göra bra reklam, vad är man stolt över? I inbjudan till deltagarna efterlystes reklam som säger något nytt, om myllret av människor i vårt samhälle, om reklam som öppnar ögonen och som ökar toleransen. Hur kan reklamen bidra till samhället helt enkelt?

Reklamforskning handlar ofta om effekter eller resultat av reklam och kommunikation. Men i det här fallet ville två etnologer och en företagsekonom från Handelshögskolan i Göteborg starta ett interaktivt projekt i form av samtal och workshops för att studera vad branschen själv anser om sina möjligheter att påverka samhällsutvecklingen i en positiv riktning.

Rapporten är en mångfacetterad text som ger nya tankedimensioner i frågan om de drivkrafter som spelar roll för den samtida reklamen. Kanske kan de bidra till en ökad självmedvetenhet hos alla i reklambranschen när det gäller att göra reklamen till en positiv kraft i samhället.

Läs mer om projektet här

Advertising as an economic-growth engineAdvertising as an economic-growth engine

-The new power of media in the digital age (McKinsey & Company March 2012)

The potential for advertising to boost a company’s sales is well established. But can a company’s decision to increase its media budget produce widespread benefits that help the economy as a whole? And will the growing popularity of online advertising, Internet videos, and other forms of digital media make advertising an even more powerful force?

Faced with numerous economic challenges, both governments and industry leaders have been asking these questions with increasing frequency, but they are finding few answers. And while digital advertising has rapidly gained in popularity, McKinsey research from 2008 showed that many companies do not quantify its influence on sales, making it difficult to determine the greater macroeconomic impact.

For the report, click here

Value of Advertising Global Survey

Created in partnership with The Nielsen Company july 2009

Advertising, as a brand, is in trouble. Nielsen’s annual ‘Trust in Advertising’ surveys show that consumer trust in advertising is low. Public discussion of advertising tends to focus on its alleged contribution to societal problems.

In response, WFA launched in 2008 a global industry campaign to champion the value of advertising. The aim is to ensure that lawmakers and key opinion formers better understand the benefits of advertising and that these are better reflected in the policy making process.

This document summarizes the results of a global survey which tested consumers’ reactions to the central messages of the value of advertising campaign: advertising (1) benefits consumers, (2) powers the economy, (3) is the lifeblood of the media, (4) funds sports and culture, and (5) a is a force for good. The survey was conducted in May 2009 by Nielsen Online across 50 countries with over 25,000 respondents.

The full report is available only for members of The Association of Swedish Advertisers (Sveriges Annonsörer). You must first log in and then click on the link below to download the full report.

WFA-Nielsen Value of Advertising Global Survey 2009-07  

No login? You can download a summary of the report by clicking on the link below.

WFA Nielsen - Value of Advertising 2009 - summary